แผนที่โลก แผนที่โลกประเทศ แผนที่โลกทวีป

แผนที่โลก (World Map) เป็นแผนภาพที่ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดและข้อมูลบนพื้นผิวโลก แผนที่โลกนั้นมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น แผนที่โลกของประเทศ แผนที่โลกของทวีป แผนที่โลกจากภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่โลกแสดงลักษณะภูมิประเทศ เป็นต้น ในบทความนี้ เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับแผนที่โลกในรูปแบบต่างๆ นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้

 • แผนที่โลกแสดงประเทศ
 • แผนที่โลกแสดงทวีป
 • แผนที่โลกแสดงลักษณะภูมิประเทศ
 • แผนที่โลกจากภาพถ่ายดาวเทียมในตอนกลางคืน
 • แผนที่โลกแสดงตำแหน่งที่ตั้งของภูเขาไฟ
 • แผนที่โลกแสดงความหนาแน่นของประชากร
 • แผนที่โลกแสดงดัชนีการพัฒนามนุษย์
 • แผนที่โลกแสดงอายุขัยของของประชากร
 • แผนที่โลกแสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 • แผนที่โลกประเทศไทย
 • แผนที่โลกจาก Google Map

แผนที่โลกแสดงประเทศ

แผนที่โลกแสดงประเทศ เป็นแผนที่ที่ใช้สำหรับแสดงขอบเขตและที่ตั้งของประเทศในโลกว่ามีกี่ประเทศและประเทศอะไรบ้าง นี่เป็นรูปแบบของแผนที่ที่ใช้กันมากสุดสำหรับเรียนรู้เกี่ยวกับแผนที่โลก ในปัจจุบันโลกของเรานั้นมีประเทศทั้งหมด 195 ประเทศ และนี่เป็นแผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของทุกประเทศในโลกในปัจจุบัน

แผนที่โลกแสดงตำแหน่งและขอบเขตประเทศ
แผนที่โลกแสดงตำแหน่งและขอบเขตประเทศ

ดูรูปแผนที่ขนาดใหญ่

แผนที่โลกแสดงทวีป

แผนที่โลกแสดงทวีป เป็นแผนที่โลกที่ใช้สำหรับแสดงขอบเขตและที่ตั้งของทวีปทั้ง 7 ทวีปของโลก ได้แก่ ทวีปแอฟริกา ทวีปแอนตาร์กติกา ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปออสตราเลเชียหรือโอเชียเนีย และทวีปอเมริกาใต้ นี่เป็นแผนที่แสดงตำแหน่งทวีปของโลกในปัจจุบัน

แผนที่โลกแสดงตำแหน่งและขอบเขตของทวีป
แผนที่โลกแสดงตำแหน่งและขอบเขตของทวีป

ดูรูปแผนที่ขนาดใหญ่

นอกจากนี้แผนที่ทวีปยังสามารถยังสามารถมีได้หลายแบบขึ้นกับวิธีการกำหนดทวีป เช่น โดยบางทวีปอาจถูกรวมเข้าด้วยกันหรือแยกออกจากกัน เช่น ยูเรเซียคือการเรียกทวีปยุโรบและเอเซียรวมกัน นี่เป็นภาพแอนิเมชันที่แสดงแผนที่ของทวีปในโลกแบบต่างๆ

แผนที่โลกแสดงทวีปในรูปแบบต่างๆ
แผนที่โลกแสดงทวีปในรูปแบบต่างๆ

ดูรูปแผนที่ขนาดใหญ่

แผนที่โลกแสดงลักษณะภูมิประเทศ

แผนที่โลกแสดงลักษณะภูมิประเทศ เป็นแผนที่โลกจากภาพถ่ายดาวเทียมที่ใช้แสดงรายละเอียดพื้นผิวตามลักษณะทางกายภาพของโลก เช่น พื้นที่ที่เป็นป่า ทะเลทราย ทะเล อ่าว ที่ราบสูง ที่ราบลุ่ม ภูเขา เป็นต้น บางแผนที่ยังแสดงระดับความสูงของพื้นผิวอ้างอิงจากระดับน้ำทะเลปลานกลางได้ นี่เป็นแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศจากภาพภ่ายดาวเทียม

แผนที่โลกแสดงลักษณะภูมิประเทศ
แผนที่โลกแสดงลักษณะภูมิประเทศ

ดูรูปแผนที่ขนาดใหญ่

นอกจากนี้ แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศยังสามารถที่บอกความสูงและความลึกโดยอ้างอิงจากระดับน้ำทะเลได้ โดยใช้ระดับความเข้มของสีเป็นตัวกำหนดความสูงและความลึก แผนที่นึี้บอกลักษณะภูมิประเทศของโลกและระดับความสูงของพื้นที่ในแผนที่

แผนที่โลกแสดงลักษณะภูมิประเทศและระดับความสูง
แผนที่โลกแสดงลักษณะภูมิประเทศและระดับความสูง

ดูรูปแผนที่ขนาดใหญ่

แผนที่โลกจากภาพถ่ายดาวเทียมในตอนกลางคืน

แผนที่โลกจากดาวเทียมในตอนกลางคืนนี่้เป็นแผนที่ที่ได้จากการนำภาพถ่ายของดาวเทียมที่ถ่ายในตอนกลางคืนมาเชื่อมต่อกันจนได้เป็นแผนที่โลกออกมา สิ่งที่โดดเด่นของแผนที่นี้คือเราสามารถมองเห็นแสดงสว่างของไฟจากพื้นดินได้ โดยจุดที่มีแสดงสว่างมากหมายความว่าเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มาก คุณมองเห็นแสดงสว่างจากประเทศไทยของเราไหม

แผนที่โลกจากภาพถ่ายดาวเทียมในตอนกลางคืน
แผนที่โลกจากภาพถ่ายดาวเทียมในตอนกลางคืน

ดูรูปแผนที่ขนาดใหญ่

แผนที่โลกแสดงตำแหน่งที่ตั้งของภูเขาไฟ

แผนที่โลกแสดงตำแหน่งที่ตั้งของภูเขาไฟ เป็นแผนที่ที่ใช้สำหรับแสดงที่ตั้งของภูเขาไฟทั้งหมดบนโลกที่ดับไปแล้วและอาจยังมีการประทุอยู่ โดยจุดสีแดงในแผนที่จะหมายถึงตำแหน่งของภูเขาไฟทั้งหมดบนโลกซึ่งโดยปกติแล้วมักจะอยู่ตามบริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกที่เห็นเป็นเส้นสีดำในแผนที่ โชคดีประเทศไทยของเราไม่ได้อยู่ใกล้บริเวณนี้

แผนที่โลกแสดงตำแหน่งที่ตั้งของภูเขาไฟ
แผนที่โลกแสดงตำแหน่งที่ตั้งของภูเขาไฟ

ดูรูปแผนที่ขนาดใหญ่

แผนที่โลกแสดงความหนาแน่นของประชากร

แผนที่โลกแสดงความหนาแน่นของประชากร แสดงให้เห็นถึงความหนาแน่นของประชากรต่อหน่วยของพื้นที่ในแต่ละประเทศ แผนที่นี้แสดงให้เห็นว่าแต่ละประเทศในโลกมีความหนาแน่นของประชากรเท่าไร โดยยิ่งสีแดงเข้มเท่าไรก็หมายความว่ามีความหนาแน่นของประชากรมากเท่านั้น ส่วนสีแสดงอ่อนหมายความว่าเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเบาบาง

แผนที่โลกแสดงความหนาแน่นของประชากร
แผนที่โลกแสดงความหนาแน่นของประชากร

ดูรูปแผนที่ขนาดใหญ่

แผนที่โลกแสดงดัชนีการพัฒนามนุษย์

แผนที่โลกแสดงดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index หรือ HDI) เป็นแผนที่ที่ใช้สำหรับแสดงว่าแต่ละประเทศมีค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์เป็นเท่าไร โดยการแสดงค่านี้บนแผนที่ทำเราสามารถเห็นและเปรียบเทียบได้ว่าโดยปกติแล้วค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ของประเทศหรือพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันจะมีค่าที่ใกล้เคียงกันด้วยเช่นกัน

แผนที่โลกแสดงดัชนีการพัฒนามนุษย์
แผนที่โลกแสดงดัชนีการพัฒนามนุษย์

ดูรูปแผนที่ขนาดใหญ่

  0.900–0.949
  0.850–0.899
  0.800–0.849
  0.750–0.799
  0.700–0.749
  0.650–0.699
  0.600–0.649
  0.550–0.599
  0.500–0.549
  0.450–0.499
  0.400–0.449
  0.350–0.399
  ไมมีข้อมูล

แผนที่โลกแสดงอายุขัยของประชากร

แผนที่โลกแสดงอายุขัยของประชากรบนโลกแบ่งตามประเทศ แสดงให้เป็นว่าอายุขัยเฉลี่ยของประชากรในประเทศต่างๆ ของโลกเป็นเท่าไร จากการศึกษาพบว่าประเทศที่พัฒนามากกว่าจะมีอายุขัยเฉลี่ยของประชากรมากกว่า ซึ่งสามารถสะท้อนถึงคุณภาพชีวิตที่ดีตามลำดับ

แผนที่โลกแสดงอายุขัยของประชากร
แผนที่โลกแสดงอายุขัยของประชากร

ดูรูปแผนที่ขนาดใหญ่

แผนที่โลกแสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

แผนที่โลกแสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บอกให้เราทราบว่าแต่ละประเทศของโลกนั้นปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปสู่ชั้นบรรยากาศมากเท่าไรในแต่ละปี จากในแผนที่จะเห็นว่าประเทศที่มีการพัฒนาทางประเทศอุตสาหกรรมมากจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากที่แสดงเป็นสีแสดงในแผนที่

แผนที่โลกแสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
แผนที่โลกแสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ดูรูปแผนที่ขนาดใหญ่

แผนที่โลกประเทศไทย

หลังจากคุณได้เห็นแผนที่โลกในรูปแบบต่างๆ แล้ว ต่อไปเรามาดูกันว่าประเทศไทยของเรานั้นตั้งอยู่ตรงไหนในแผนที่โลก ประเทศไทยตั้งอยู่ซีกโลกฝั่งตะวันออก ในทวีปเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ดังที่แสดงในแผนที่ด้านล่างนี้

แผนที่โลกแสดงตำแหน่งของประเทศไทย
แผนที่โลกแสดงตำแหน่งของประเทศไทย

ดูรูปแผนที่ขนาดใหญ่

แผนที่โลกจาก Google Map

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูแผนที่โลกแบบละเอียดได้ที่ Google Map โดยสามารถเลือกดูแผนที่ได้หลายแบบ เช่น แผนที่ดาวเทียม แผนที่แสดงข้อมูลการจราจร เป็นต้น และยังสามารถดูแผนที่แบบ Street View ได้อีกด้วย นี่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้ไปเที่ยวรอบโลกเลยทีเดียว นี่เป็นลิงก์สำหรับแผนที่ Google Map

https://www.google.co.th/maps/@17.0946504,91.1844435,3z?hl=en

บทสรุป

ในบทความนี้ เราได้แนะนำให้คุณรู้จักกับแผนที่โลกแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนที่โลกแสดงประเทศ แผนที่โลกแสดงทวีป หรือแผนที่โลกแสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์ โดยแผนที่โลกแต่ละแบบนั้นมีวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน และที่สำคัญแผนที่โลกทำให้เราเข้าใจและได้เรียนรู้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโลกของเราได้ผ่านแผนที่