2.4 GHz กับ 5 GHz Wi-Fi ต่างกันอย่างไร และควรใช้แบบไหนดี

เราเตอร์ไวไฟ (Wi-Fi Router) ใช้คลื่นวิทยุในการส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ในบ้านของคุณ ไม่ว่าจะเป็น มือถือ โน้ตบุ๊ค และแท็บเล็ต และอื่นๆ ความแตกต่างระหว่างสัญญาณไวไฟ 2.4 GHz กับ 5 GHz นั้นเกี่ยวกับระยะทางและความเร็ว มาดูกันว่ามันแตกต่างกันอย่างไร สัญญาณ Wi-Fi 2.4 GHz ข้อดี: ส่งสัญญาณได้ไกลกว่าครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่า ทะลุกำแพงและสิ่งกีดขวางได้ดีกว่า ข้อเสีย: มีอัตราการส่งข้อมูลที่ต่ำกว่า ถูกรบกวนจากสัญญาณภายนอกได้มากกว่า สัญญาณ Wi-Fi …

Read More