ความหมายของหมวกนิรภัยสีต่างๆ และลักษณะการใช้งาน

หมวกนิรภัย เป็นอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยให้กับศรีษะที่สามารถช่วยป้องกันและลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน สีของหมวกนิรภัยได้ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานเพื่อให้ผู้ผลิตหมวกนิรภัยปฏิบัติตามเพื่อให้มีคุณสมบัติการป้องกันที่เหมาะสม และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเลือกหมวกนิรภัยที่เหมาะสมกับงานที่ทำได้ วันนี้เราจะพาคุณมาดูว่าหมวกนิรภัยมีสีอะไรบ้างและความหมายของหมวกแต่ละสีคืออะไร

หมวกนิรภัยมีทั้งหมดกี่สี อะไรบ้าง

หมวกนิรภัยนั้นมีอยู่ 8 สี ได้แก่ สีเหลือง สีน้ำเงิน สีน้ำตาล สีเขียว สีขาว สีแดง สีเทา และสีชมพู โดยหมวกแต่ละสีนั้นมีความหมายในการนำไปใช้ที่แตกต่างกัน การเลือกใช้หมวกนิรภัยที่เหมาะสมนั้นจำเป็นสำหรับการทำงานเนื่องจากแต่ละสีมีคุณสมบัติการป้องกันที่แตกต่างกันตามประเภทงานที่ทำ

1. หมวกนิรภัยสีเหลือง

หมวกนิรภัยสีเหลือง เป็นหมวกที่ใช้สำหรับคนที่ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานหนัก หรือแรงงานที่ต้องใช้กำลัง

2. หมวกนิรภัยสีน้ำเงิน

หมวกนิรภัยสีน้ำเงิน เป็นหมวกที่ใช้สำหรับช่างไฟฟ้า หรือช่างเทคนิค เช่น ช่างไม้ และคนงานชั่วคราว

3. หมวกนิรภัยสีน้ำตาล

หมวกนิรภัยสีน้ำตาล เป็นหมวกที่ใช้สำหรับช่างเชื่อม หรือคนที่ทำงานในสถานที่ที่มีความร้อนสูง เช่น คนงานในโรงถลุงเหล็ก

4. หมวกนิรภัยสีเขียว

หมวกนิรภัยสีเขียว เป็นหมวกที่ใช้สำหรับผู้ที่ตรวจสอบความปลอดภัยในหน้างาน พนักงานฝึกอบรม หรือพนักงานฝึกหัด

5. หมวกนิรภัยสีขาว

หมวกนิรภัยสีขาว เป็นสีของหมวกที่พบได้บ่อยที่สุดในการทำงาน เนื่องจากหมวกนิรภัยสีนี้ถูกใช้โดยหัวหน้างาน สถาปนิก วิศวกร และผู้จัดการ

6. หมวกนิรภัยสีแดง

หมวกนิรภัยสีแดง เป็นหมวกที่ใช้สำหรับพนักงานดับเพลิง หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ

7. หมวกนิรภัยสีเทา

หมวกนิรภัยสีเทา เป็นหมวกที่ใช้สำหรับผู้เยี่ยมชมไซต์งาน

8. หมวกนิรภัยสีชมพู

หมวกนิรภัยสีชมพู เป็นหมวกสำหรับพนักงานหรือคนงานที่เป็นผู้หญิง ในบางบริษัทหมวกสีนี้เป็นหมวกเพิ่มเติมที่เพิ่มเข้ามาจากสีที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้

สีของหมวกนิรภัย หน้าที่ และลักษณะงานในการนำไปใช้งาน

ประโยชน์ของสีหมวกนิรภัยคืออะไร

สีของหมวกนิรภัยนั้นถูกกำหนดให้เป็นมาตฐานมาเพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในไซต์งานเอง หมวกนิรภัยแต่ละสีจะมีคุณสมบัติการป้องกันของหมวกที่แตกต่างกัน เช่น หมวกนิรภัยสีเหลืองจะถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการกระแทกได้ดีมาก ในขณะที่หมวกนิรภัยสีน้ำตาลจะมีคุณสมบัติทนความร้อนได้มากกว่า นี่เป็นประโยนชน์ในด้านต่างๆ สำหรับการกำหนดสีของหมวกนิรภัย

ช่วยให้สังเกตได้ง่าย

สีของหมวกจะช่วยบอกได้ว่าคนที่ทำงานในบริเวณนี้ทำงานเกี่ยวกับอะไร และในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทำให้มองหาผู้ประสบอุบัติเหตุจากสีของหมวกได้ง่ายขึ้น สำหรับผู้จัดการหรือผู้ควบคุมจะทำให้สามารถมองหาและแยกแยะกลุ่มของคนงานที่ทำงานประเภทต่างๆ ได้ง่ายตามสีของหมวก

ช่วยให้กระบวนการทำงานรวดเร็วและราบรื่น

การที่ผู้ปฏิบัติงานใส่หมวกให้เหมาะสมตามลักษณะงาน จะทำให้พวกเขาทราบว่าตัวเองกำลังทำงานเกี่ยวกับอะไร และทำให้เพื่อนร่วมงานทราบว่าพวกเขาทำงานเกี่ยวกับอะไร นี่จะช่วยให้การทำงานมีความชัดเจน รวดเร็ว และราบรื่นมากขึ้น

นอกจากสีหมวกนิรภัยจะเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงานแล้ว ประสิทธิภาพของหมวกนิรภัยก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน หมวกนิรภัยที่นำมาใช้ควรจะเป็นหมวกที่ได้มาตรฐานและมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานอยู่บนตัวหมวก หมวกนิรภัยนั้นจะมีระยะเวลาที่จำกัดในการใช้งานและควรเปลี่ยนเมื่อถึงวันหมดอายุหรืออันเดิมได้รับความเสียหาย นี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้การทำงานมีความปลอดภัยและรักษาชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้