รายชื่อ 12 เดือนใน 1 ปี ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วันนี้ semih จะพาคุณมาดูรายชื่อเดือนทั้ง 12 เดือนใน 1 ปีในปฏิทินเกรกอเรียนว่ามีเดือนอะไรบ้าง ซึ่งเราจะให้ชื่อภาษาอังกฤษและภาษาไทยและจำนวนวันในแต่ละเดือนว่ามีเท่าไร โดยเรียงตามลำดับของเดือนจากเดือนแรกไปยังเดือนสุดท้าย รายชื่อ 12 เดือนใน 1 ปี # ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ จำนวนวัน 1 มกราคม January 31 วัน 2 กุมภาพันธ์ February 28 หรือ 29 วัน …

Read More

การแปลงอุณหภูมิระหว่างองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการแปลงอุณหภูมิระหว่างองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์และความแตกต่างของหน่วยอุณหภูมิทั้งสอง ซึ่งทั้งสองหน่วยอุณหภูมินี้เป็นหน่วยที่ใช้และพบบ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ องศาเซลเซียส กับ องศาฟาเรนไฮต์ ต่างกันยังไง การแปลงจากองศาเซลเซียสเป็นองศาฟาเรนไฮต์ การแปลงจากองศาฟาเรนไฮต์เป็นองศาเซลเซียส ตารางเปรียบระหว่างองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ องศาเซลเซียส กับ องศาฟาเรนไฮต์ ต่างกันยังไง องศาเซลเซียสเป็นหน่วยของอุณหภูมิในระบบเมตริกที่ใช้ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกเป็นส่วนมาก ในขณะที่องศาฟาเรนไฮต์เป็นหน่วยของอุณหภูมิในระบบอิมพีเรียลที่ใช้กันในประเทศสหรัฐอเมริกา สิ่งที่แตกต่างกันขององศาเซลเซียส กับ องศาฟาเรนไฮต์ก็คือสเกลของตัวเลขที่ใช้บอกอุณหภูมิ ที่แสดงดังตารางต่อไปนี้ หน่วยอุณหภูมิ สัญลักษณ์ ศูนย์สัมบูรณ์ น้ำแข็งละลาย อุณหภูมิร่างกาย จุดเดือดของน้ำ องศาเซลเซียส °C …

Read More