โอเอซิส คืออะไร มาทำความรู้จักกับโอเอซิสกัน

โอเอซิส (Oasis) คือดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ที่ล้อมรอบด้วยทะเลทรายหรือมีสภาพแวดล้อมกึ่งทะเลทรายซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชพรรณสามารถเจริญเติบโตได้ โอเอซิส เป็นคำในภาษาอังกฤษที่มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินซึ่งมีความหมายว่า ที่อยู่อาศัย โอเอซิสเกิดจากการมีแหล่งน้ำจืด เช่น แม่น้ำใต้ดินหรือแหล่งน้ำจากชั้นหินที่ผุดขึ้นมาบนพื้นผิวโลกโดยธรรมชาติหรือโดยฝีมือของมนุษย์

เมืองท่ามกลางโอเอซิส Huacachina ประเทศเปรู

โดยธรรมชาติแล้วโอเอซิสที่เกิดขึ้นสามารถหายไปได้หากน้ำบนพื้นผิวหรือใต้ดินไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดความชุ่มชื้น อย่างไรก็ตาม มนุษย์สามารถใช้ความรู้ทางนิเวศศาสตร์เพื่อดูแลและรักษาระบบนิเวศของโอเอซิสเอาไว้ได้ พืชพรรณที่สำคัญในโอเอซิสจะเป็นต้นปาล์มซึ่งเป็นพืชที่มีความสูงมากที่สุด ซึ่งจะช่วยให้ร่มเงากับต้นไม้ที่มีความสูงในระดับรองลงมาอย่างต้นพีช ผักหลายชนิดสามารถเติบโตได้ในโอเอซิสหากมีความชุ่มชื้นที่เพียงพอ

โอเอซิสที่ใหญ่ที่สุดในโลก

โอเอซิสอัล-อะห์ซา (Al-Ahsa Oasis) เป็นโอเอซิสที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีเนื้อที่ประมาณ 85.4 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศซาอุดิอาราเบีย โดยมีต้นปาล์มกว่า 2.5 ล้านต้นในโอเอซิสที่ได้รับน้ำมาจากชั้นหินอุ้มน้ำ ในโอเอซิสแห่งนี้ยังมีการทำชลประทานจากบ่อบาดาลกว่า 280 แห่ง นี่ทำให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีแม้ในบริเวณที่เป็นทะเลทรายทราย

โอเอซิสอัล-อะห์ซา เป็นโอเอซิสที่ใหญ่ที่สุดในโลก

โอเอซิสที่มีความอุดมสมบูรณ์จะสามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีและยังได้ถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่นเดียวกันกับโอเอซิสอัล-อะห์ซาซึ่งเป็นโอเอซิสที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยพื้นที่กว่า 20% ของโอเอซิสนั้นใช้เป็นที่อยู่อาศัยโดยมี 4 เมืองใหญ่ที่สำคัญและกว่า 22 หมู่บ้านภายในโอเอซิส

โอเอซิส Siwa ประเทศอียิปต์

นอกจากนี้ โอเอซิสยังเป็นสถานที่สำหรับท่องเที่ยวและพักผ่อน ซึ่งสร้างเงินและส่งเสริมเศรษฐกิจเป็นจำนวนมากให้กับเมืองและชุมชนบริเวณนั้นในแต่ละปี

รูปภาพโอเอซิสสวยงามจากทั่วโลก

โอเอซิส Tafilalt ประเทศโมร็อกโก
น้ำตกฮาวาซู แกรนด์แคนยอน ประเทศสหรัฐอเมริกา
โอเอซิสอูบาริ ประเทศลิเบีย
โอเอซิส Chebika ประเทศตูนิเซีย

โอเอซิสเป็นระบบระบบนิเวศที่สำคัญในธรรมชาติที่เกิดขึ้นท่ามกลางทะเลทรายที่เป็นแหล่งให้พืชเติบโตและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ได้ นอกจากนี้ ในแถบประเทศที่เป็นทะเลทรายมันยังสามารถใช้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ได้หากตราบใดที่มนุษย์ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศน์อย่างพอดีและดูแลและรักษามันเอาไว้ โอเอซิสเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทางภูมิศาสตร์ที่สวยงามที่เกิดขึ้นได้ทั่วโลก