การลบ git tag ใน local repository และ remote origin

ในการใช้งาน git คุณอาจจะต้องการลบ tag ที่ไม่ต้องการแล้ว ซึ่งการลบ git tag นั้นสามารถทำได้โดยการใช้คำสั่งของ git ที่ local repository และ push ไปยัง remote origin ในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีลบ git tag ออกจาก repository ของคุณ

1. ก่อนที่จะลบคุณสามารถเรียกดู tag ทั้งหมดใน repository ได้ด้วยคำสั่ง git tag

git tag

2. เพื่อลบ tag ใน local repository ใช้คำสั่ง git tag -d tag-name โดยที่ tag-name เป็นชื่อของแท็กที่ต้องการลบ นี่เป็นตัวอย่างการลบแท็กชื่อ my-tag

git tag -d my-tag

3. เพื่อลบ tag บน remote origin ใช้คำสั่ง git push origin –delete tag-name โดยที่ tag-name เป็นชื่อของแท็กที่ต้องการลบ นี่เป็นตัวอย่างการลบแท็กชื่อ my-tag

git push origin --delete tag-name

ในตอนนี้เราได้ลบ tag ออกไปจาก git repository เรียบร้อยแล้ว ถ้าหากแท็กที่ถูกลบเกี่ยวข้องกับ Release คุณสามารถลบ Release ดังกล่าวได้บนแพลตฟอร์ม git ที่คุณใช้งานได้ต่อไป