10 จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ถ้าพูดถึงจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้ว คุณเองอาจจะรู้อยู่แล้วว่ามันคือจังหวัดนครราชสีมา และถ้าถามว่าอันดับที่สอง สาม หรืออันดับสิบละ? จะมีสักกี่คนที่จะรู้และจำได้ ดังนั้นวันนี้ semih จะมาคุณมาดู 10 อันดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของเรา โดยเรียงตามจังหวัดทีมีขนาดพื้นที่มากที่สุดไปยังน้อยที่สุดกัน เนื่องจากประเทศไทยของเราในตอนนี้นั้นมีจังหวัดทั้งหมด 77 จังหวัดด้วยกัน โดยแต่ละจังหวัดก็มีขนาด สภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ แตกต่างกันออกไป และเพื่อให้คุณได้ทำความรู้จักจังหวัดเหล่านั้นมากขึ้น เราไปดูกันเลยว่ามีจังหวัดอะไรบ้าง โดยเริ่มจากจังหวัดที่ใหญ่ทีสุดในประเทศอย่างจังหวัดนครราชสีมา

1. จังหวัดนครราชสีมา

วัดมหาวิหาร จังหวัดนครราชสีมา
 • พื้นที่: 20,493 ตารางกิโลเมตร
 • ที่ตั้ง: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ในประเทศไทย โดยมีพื้นที่ประมาณ 20,493 ตารางกิโลเมตร จังหวัดนครราชสีมานั้นตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังเป็นเส้นทางผ่านของถนนมิตรภาพซึ่งเป็นถนนสายสำคัญที่เชื่อมระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน ส่วนภูมิประเทศของจังหวัดนั้นจะอยู่บนที่ราบสูงและมีภูเขา ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดจังหวัดนครราชสีมาคืองานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน ของทุกปี

2. จังหวัดเชียงใหม่

ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
 • พื้นที่: 20,107 ตารางกิโลเมตร
 • ที่ตั้ง: ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในประเทศไทย รองจากจังหวัดนครราชสีมา โดยมีพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร จังหวัดเชียงใหม่นั้นตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ โดยสภาพภูมิประเทศส่วนมากนั้นเป็นภูเขาล้อมรอบและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือดอยอินทนนท์ นอกจากนี้เชียงใหม่ยังเป็นจังหวัดที่มีเมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย

3. จังหวัดกาญจนบุรี

สะพานข้ามแม่น้ำแควในตอนเย็น จังหวัดกาญจนบุรี
 • พื้นที่: 19,483 ตารางกิโลเมตร
 • ที่ตั้ง: ภาคตะวันตก

จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ในประเทศไทย รองจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพื้นที่ประมาณ 19,483 ตารางกิโลเมตร จังหวัดกาญจนบุรีนั้นตั้งอยู่ที่ภาคตะวันตกของไทย และมันยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกอีกด้วย โดยทางทิศตะวันตกของจังหวัดนั้นมีชายแดนติดกับประเทศพม่าโดยมีระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญจะมีสะพานข้ามแม่น้ำแคว อุทยานแห่งชาติเอราวัณ และวัดเสือ

4. จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช จังหวัดตาก
 • พื้นที่: 16,406 ตารางกิโลเมตร
 • ที่ตั้ง: ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ในประเทศไทย รองจากจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพื้นที่ประมาณ 16,406 ตารางกิโลเมตร จังหวัดตากนั้นอยู่ในภาคตะวันตกเช่นเดียวกับจังหวัดกาญจนบุรี และถึงแม้ว่ามันจะมีพื้นที่มากเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ และอันดับที่ 2 ของภาคตะวันตก แต่มันกลับมีประชากรเบาบางเป็นอันดับ 2 ของประเทศ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดนั้นเป็นภูเขาสูงและป่าไม้เป็นจำนวนมาก

5. จังหวัดอุบลราชธานี

แกรนด์แคนยอนสามพันโบก อุบลราชธานี
 • พื้นที่: 15,774 ตารางกิโลเมตร
 • ที่ตั้ง: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ในประเทศไทย รองจากจังหวัดตาก โดยมีพื้นที่ประมาณ 15,774 ตารางกิโลเมตร จังหวัดอุบลตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นจังหวัดที่อยู่ตะวันออกสุดของประเทศ นั่นหมายความว่าคุณสามารถเห็นพระอาทิตย์ได้ก่อนจังหวัดอื่นๆ นอกจากนี้มันยังเป็นจังหวัดที่มีประชาการมากถึง 1,869,633 คน (ปี 2560) ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ จังหวัดอุบลนั้นมีประเพณีแห่เทียนพรรษาซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัด และมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายอย่าง ผาแต้ม ผาชนะได สามพันโบก เสาเฉลียง และน้ำตกแสงจันทร์

6. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
 • พื้นที่: 12,891 ตารางกิโลเมตร
 • ที่ตั้ง: ภาคใต้

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ในประเทศไทย รองจากจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพื้นที่ประมาณ 12,891 ตารางกิโลเมตร จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศ และถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เนื่องจากมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเก่าแก่มากมายที่ถูกค้นพบ และมันเป็นศูนย์กลางของเมืองศรีวิชัยในอดีต สำหรับสภาพภูมิประเทศนั้นจะมีหลากหลายทั้งที่ราบสูง ที่ราบชายทะเล และมีเกาะมากถึง 98 เกาะ ซึ่งเกาะขนาดใหญ่และเป็นแหล่งสำคัญของการท่องเทียวจะมี เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง เป็นต้น

7. จังหวัดชัยภูมิ

มอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ
 • พื้นที่: 12,891 ตารางกิโลเมตร
 • ที่ตั้ง: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดชัยภูมิ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ในประเทศไทย รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพื้นที่ประมาณ 12,778 ตารางกิโลเมตร จังหวัดชัยภูมินั้นตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สำหรับสภาพภูมิประเทศนั้นมีพื้นที่ภูเขามากทางด้านตะวันตก เช่น เขียว ภูพังเหย ภูกระแต และพื้นที่ราบในฝั่งแม่น้ำโดยมีแม่นำชีไหลผ่าน นอกจากนี้ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลอนลึกและภูเขา ซึ่งในเขตเทือกเขาเขาดงพญาเย็นนั้นจะมีความสูงกว่า 500 เมตร – 1,000 เมตร สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญจะมีอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อุทยานแห่งชาติทรายทอง อุทยานแห่งชาติภูแลนคา และสถานที่อื่นๆ อีกมากมาย

8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • พื้นที่: 12,681 ตารางกิโลเมตร
 • ที่ตั้ง: ภาคเหนือ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 8 ในประเทศไทย รองจากจังหวัดชัยภูมิ และเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในภาคเหนือรองจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพื้นที่ประมาณ 12,681 ตารางกิโลเมตร จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นเป็นจังหวัดที่มีประชากรเบาบางที่สุดในประเทศ เนื่องจากมันมีประชากร้อยเป็นอันดับ 5 ของประเทศในขณะที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ และมันยังมีความหลากหลายของกลุ่มประชากรจากหลายชาติพันธุ์ สภาพภูมิประเทศของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นเต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพอากาศนั้นมีหมอกปกคลุมแทบจะทั้งปี ทำให้มันได้ขึ้นชื่อว่าเป็น เมืองสามหมอก และนอกจากนี้มันยังเป็นจังหวัดที่อยู่ตะวันตกสุดของประเทศอีกด้วย

9. จังหวัดเพชรบูรณ์

 • พื้นที่: 12,668 ตารางกิโลเมตร
 • ที่ตั้ง: ภาคกลาง

จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 9 ในประเทศไทย รองจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีพื้นที่ประมาณ 12,668 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรกว่า 994,397 คน จังหวัดเพชรบูรณ์นั้นตั้งอยู่ในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย มันเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมากมาย และภายในจังหวัดเองก็มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก สำหรับภูมิประเทศนั้นเป็นพื้นที่ราบลุ่มแบบท้องกระทะและมีเนินเขาเป็นระยะ ส่วนทางตอนเหนือมีภูเขาสูง ทำให้มันค่อนข้างมีสภาพอากาศที่แตกต่างกันมากในแต่ละฤดูกาล ซึ่งจะร้อนมากไปจนถึงหนาวมาก

10. จังหวัดลำปาง

 • พื้นที่: 12,668 ตารางกิโลเมตร
 • ที่ตั้ง: ภาคเหนือ

จังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 10 ในประเทศไทย รองจากจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีพื้นที่ประมาณ 12,533 ตารางกิโลเมตร จังหวัดลำปางนั้นตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ และเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีชื่อเรียกที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดคือ เมืองรถม้า สำหรับสภาพภูมิประเทศของจังหวัดนั้นมันตั้งอยู่ในแอ่งที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา ทำให้มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ และมีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่านคือแม่น้ำวัง ส่วนสภาพภูมิกาศนั้นจะค่อนข้างอบอ้าวเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือ ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการที่มันเป็นแอ่งกระทะนั่นเอง

และนี่ก็เป็น 10 อันดับจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สังเกตุว่าแต่ละจังหวัดนั้นมีพื้นที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากเลยทีเดียว แล้วจังหวัดเหล่านี้เป็นจังหวัดที่คุณอยู่หรือปล่าว? หรือว่าคุณเคยไปเที่ยวจังหวัดไหนมาบ้าง คุณสามารถแบ่งปันประสบการ์อันแสนสนุกเหล่านั้นได้ในกล่องแสดงความคิดเห็นข้างล่าวนี้ และสุดท้ายถ้าคุณชอบบทความนี้ อย่าลืมแชร์ให้กับคนที่คุณรักได้อ่านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ semih แล้วเจอกันใหม่บทความถัดไป