10 อันดับประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก 2019

โลกของเราในปัจจุบันนั้นมีประชากรกว่า 7.53 พันล้านคนแล้ว โดยจำนวนประชากรทั้งหมดบนโลกนั้นมาจาก 194 ของประเทศทั่วโลก และคุณอาจจะเคยสงสัยว่าประเทศที่มีจำนวนประชาการมากที่สุดในโลกคืออะไร ดังนั้นวันนี้ semih จะพาคุณมาดู 10 อันดับประเทศที่มีประชาการมากที่สุดในโลก และคุณรู้หรือไม่ว่า 57.02% ของประชากรทั้งหมดบนโลกก็มาจาก 10 ประเทศเหล่านี้ มาเริ่มกับประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกนั่นก็คือประเทศจีน

1. จีน (China)

 • จำนวนประชากร: 1,398,390,000 คน
 • ความหนาแน่น: 145 คนต่อตารางกิโลเมตร
 • พื้นที่: 9,596,961 ตารางกิโลเมตร
 • ที่ตั้ง: ทวีปเอเซีย

ประเทศจีนนั้นเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยมีประชากรอยู่ที่ 1,398,390,000 คน ซึ่งคิดเป็น 18.1% ของประชากรทั้งโลก ประเทศจีนนั้นตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย และถึงแม้ว่ามันจะเป็นประเทศทีมีประชากรมากที่สุดในโลกก็ตาม แต่เนื่องจากมันมีพื้นที่กว่า 9,596,961 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของโลก ทำให้มันมีความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ตามในเมืองใหญ่ๆ หลายเมืองนั้นก็ยังถือว่ามีประชากรหนาแน่นเป็นอย่างมาก

2. อินเดีย (India)

 • จำนวนประชากร: 1,350,200,000 คน
 • ความหนาแน่น: 402.3 คนต่อตารางกิโลเมตร
 • พื้นที่: 3,287,263 ตารางกิโลเมตร
 • ที่ตั้ง: ทวีปเอเซีย

ประเทศอินเดียนั้นเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากประเทศจีน โดยมันมีประชากรอยู่ราว 1,350,200,000 คน ซึ่งคิดเป็น 17.5% ของประชากรทั้งโลก ประเทศอินเดียนั้นตั้งอยู่ในทวีปเอเซียทางตอนใต้ โดยมันมีพื้นที่ราว 3,287,263 ตารางกิโลเมตร และอินเดียนั้นเป็นประเทศที่ค่อนข้างแออัด เนื่องจากมีประชากรอย่างหนาแน่นในเมืองใหญ่ๆ และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่แออัดอันดับต้นๆ ของโลกเลยทีเดียว

3. สหรัฐอเมริกา (United States)

 • จำนวนประชากร: 329,612,000 คน
 • ความหนาแน่น: 33.6 คนต่อตารางกิโลเมตร
 • พื้นที่: 9,833,520 ตารางกิโลเมตร
 • ที่ตั้ง: ทวีปอเมริกาเหนือ

สหรัฐอเมริกานั้นเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของโลก รองจากประเทศอินเดีย โดยมีประชากรอยู่ราว 329,612,000 คน ซึ่งคิดเป็น 4.27% ของประชากรทั้งโลก ซึ่งน้อยกว่าประเทศจีนและอินเดียกว่า 4 เท่าเลยทีเดียว ประเทศอเมริกานั้นตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ และเนื่องจากมันมีพื้นที่กว่า 9,833,520 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของโลกทำให้มันมีความหนาแน่นของประชากรค่อนข้างเบาบาง และพื้นที่ส่วนมากในอเมริกานั้นเป็นธรรมชาติและภูเขาเยอะ และผู้คนส่วนมากจะอาศัยอยู่ในตัวเมืองกัน

4. อินโดนีเซีย (Indonesia)

 • จำนวนประชากร: 268,074,600 คน
 • ความหนาแน่น: 138 คนต่อตารางกิโลเมตร
 • พื้นที่: 1,904,569 ตารางกิโลเมตร
 • ที่ตั้ง: ทวีปเอเซีย

อินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกาโดยมีประชากรอยู่ราว 268,074,600 คน ซึ่งคิดเป็น 3.47% ของประชากรทั้งโลก ประเทศอินโดนีเซียนั้นตั้งอยู่ในทวีปเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ราว 1,904,569 ตารางกิโลเมตร และสภาพภูมิประเทศส่วนมากนั้นเป็นเกาะทั้งหมด และมันยังเป็นประเทศที่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ส่วนการกระจายตัวของประชากรในประเทศนั้นค่อนข้างสมดุลในทุกพื้นที่ของประเทศ

5. บราซิล (Brazil)

 • จำนวนประชากร: 210,220,000 คน
 • ความหนาแน่น: 25 คนต่อตารางกิโลเมตร
 • พื้นที่: 8,515,767 ตารางกิโลเมตร
 • ที่ตั้ง: ทวีปอเมริกาใต้

บราซิลนั้นเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ของโลก รองจากประเทศอินโดนีเซีย โดยมีประชากรอยู่ราว 210,220,000 คน ซึ่งคิดเป็น 2.72% ของประชากรทั้งโลก บราซิลนั้นตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ โดยมีพื้นที่ราว 8,515,767 ตารางกิโลเมตร และมันยังเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้อีกด้วย ประเทศบราซิลนั้นเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีความหนาแน่นของประชากรเบาบาง เนื่องจากภูมิประเทศส่วนมากเป็นป่าและภูเขา และนอกจากนี้มันยังมีป่าดิบชื้นอเมซอนซึ่งเป็นป่าดิบชื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก

6. ปากีสถาน (Pakistan)

 • จำนวนประชากร: 205,458,000 คน
 • ความหนาแน่น: 244.4 คนต่อตารางกิโลเมตร
 • พื้นที่: 881,913 ตารางกิโลเมตร
 • ที่ตั้ง: ทวีปเอเซีย

ประเทศปากีสถานนั้นเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก รองจากประเทศบราซิล โดยมีประชากรอยู่ราว 205,458,000 คน คน ซึ่งคิดเป็น 2.66% ของประชากรทั้งโลก ปากีสถานนั้นตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตอนใต้และมีพื้นที่ราว 881,913 ตารางกิโลเมตร และเนื่องจากการที่มันมีพื้นที่ค่อนข้างน้อยและมีประชากรจำนวนมาก ทำให้มันเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีประชากรแออัดในตัวเมือง และเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศส่วนมากนั้นเป็นกึ่งทะเลทรายและภูเขาสูง

7. ไนจีเรีย (Nigeria)

 • จำนวนประชากร: 200,963,599 คน
 • ความหนาแน่น: 215 คนต่อตารางกิโลเมตร
 • พื้นที่: 923,768 ตารางกิโลเมตร
 • ที่ตั้ง: แอฟริกา

ประเทศไนจีเรียนั้นเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 7 ของโลก รองจากประเทศปากีสถาน โดยมีประชากรอยู่ราว 200,963,599 คน ซึ่งคิดเป็น 2.6% ของประชากรทั้งโลก ไนจีเรียนั้นเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาตะวันตก ที่มีพื้นที่ราว 923,768 ตารางกิโลเมตรและมีประชากรต่อพื้นที่ค่อนข้างหน้าแน่นในตัวเมือง ประเทศไนจีเรียนั้นเป็นประเทศกึ่งทะเลทรายที่มีสถานที่สำคัญทางธรรมชาติและสัตว์ป่าสงวนเป็นจำนวนมาก

8. บังคลาเทศ (Bangladesh)

 • จำนวนประชากร: 166,960,000 คน
 • ความหนาแน่น: 1,106 คนต่อตารางกิโลเมตร
 • พื้นที่: 147,570 ตารางกิโลเมตร
 • ที่ตั้ง: ทวีปเอเซีย

บังคลาเทศนั้นเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 8 ของโลก รองจากประเทศไนจีเรียโดยมีประชากรอยู่ราว 166,960,000 คน ซึ่งคิดเป็น 2.16% ของประชากรทั้งโลก บังคลาเทศนั้นเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรมากเป็นอันดับที่ 7 ของโลกโดยมีความหนาแน่นที่ 1,106 คนต่อตารางกิโลเมตรเลยทีเดียว ในขณะที่มันมีพื้นที่ของประเทศค่อนข้างมากคือ 147,570 ตารางกิโลเมตร บังคลาเทศนั้นตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตอนใต้ และยังเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก เนื่องจากมีแม่น้ำที่สำคัญหลายสายไหลผ่าน

9. รัสเซีย (Russia)

 • จำนวนประชากร: 146,793,744 คน
 • ความหนาแน่น: 8.4 คนต่อตารางกิโลเมตร
 • พื้นที่: 17,098,246 ตารางกิโลเมตร
 • ที่ตั้ง: ทวีปเอเซีย/ยุโรป

รัสเซียนั้นเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 9 ของโลก รองจากประเทศอินเดีย โดยมีประชากรอยู่ราว 146,793,744 คน ซึ่งคิดเป็น 1.9% ของประชากรทั้งโลก ประเทศรัสเซียนั้นตั้งอยู่ในทวีปเอเซียและมีบางส่วนอยู่ในทวีปยุโรป และนอกจากนี้มันยังเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย และเนื่องจากพื้นที่ขนาดใหญ่ของมันกว่า 17,098,246 ตารางกิโลเมตร ทำให้มันเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเบาบางมากแค่ 8.4 คนต่อตารางกิโลเมตรเท่านั้นเอง ภูมิประเทศของรัสเซียนั้นส่วนมากเป็นป่าและทุ่งหญ้าเขตหนาว และผู้คนส่วนมากอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศที่ซึ่งมีเมืองสำคัญมากมาย

10. เม็กซิโก (Mexico)

 • จำนวนประชากร: 126,577,691 คน
 • ความหนาแน่น: 61 คนต่อตารางกิโลเมตร
 • พื้นที่: 1,972,550 ตารางกิโลเมตร
 • ที่ตั้ง: ทวีปอเมริกาเหนือ

ประเทศเม็กซิโกนั้นเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 10 ของโลก รองจากประเทศรัสเซีย โดยมีประชากรอยู่ราว 126,577,691 คน ซึ่งคิดเป็น 1.64% ของประชากรทั้งโลก เม็กซิโกนั้นตั้งอยู่ในทวีปเอริกาเหนือ โดยมีพื้นที่กว่า 1,972,550 ตารางกิโลเมตร ในทางตอนเหนือของเม็กซิโกนั้นเป็นทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายและภูเขาหินเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เมืองใหญ่ๆ และประชากรส่วนมากอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ เพราะทางตอนใต้นั้นเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างราบลุ่มและอุดมสมบูรณ์กว่า

และนี่ก็เป็น 10 อันดับประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกของเรา และในตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกก็คือประเทศจีนนั่นเอง ซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมคนจีนถึงมาเที่ยวที่ไทยเยอะมาก 555 สุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบอย่าลืมแชร์และไลค์บทความของเรา เพื่อเป็นกำลังใจให้ semih ได้เขียนบทความดีๆ อีก แล้วเจอกันใหม่ 🙂

ข้อมูลประชากรล่าสุดในปี 2019 อ้างอิงจาก: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_dependencies_by_population