7 ทวีปของโลก

ทวีป คือพื้นดินขนาดใหญ่บนโลกที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยทั่วไปแล้ว ได้มีการตกลงกันว่าในโลกของเรานั้นมี 7 ทวีป ได้แก่ แอฟริกา แอนตาร์กติกา เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ ออสตราเลเชียหรือโอเชียเนีย และอเมริกาใต้ โดยทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ ทวีปเอเซีย ส่วนทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุดคือทวีปออสเตรเลีย วันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับ 7 ทวีปในโลกของเรา โดยเรียงจากทวีปที่มีประชาการมากที่สุดไปน้อยที่สุด ไปดูกันเลย

1. ทวีปเอเชีย (Asia)

ทวีปเอเชีย เป็นทวีปที่มีประชาการหนาแน่นที่สุดในโลก โดยมีประชาการอาศัยอยู่กว่า 4.5 พันล้านคน และมีความหนาแน่ของประชากรอยู่ที่ 100 คนต่อตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ทวีปเอเซียยังเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่ 44,579,000 ตารางกิโลเมตร โดยกินพื้นที่ 30% ของพื้นดินของโลก และ 8.7% ของพื้นน้ำของโลก ทวีปเอเซียนั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกและซีกโลกเหนือ และมีส่วนของแผ่นดินร่วมกันกับทวีปยุโรปที่เรียกว่า แผ่นยูเรเซีย

2. ทวีปแอฟริกา (Africa)

ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปทีมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลก โดยมีประชากรอยู่กว่า 1.2 พันล้านคน และมีความหนาแน่ของประชากรอยู่ที่ 36.4 คนต่อตารางกิโลเมตร ทวีปนั้นถูกล้อมรอบด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในทางทิศเหนือ คอคอดสุเอซและทะเลแดงในทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสมุทรอินเดียในทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และมหาสมุทรแอตแลนติกในทางทิศตะวันตก สำหรับทวีปแอฟริกานั้นขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก รองจากทวีปเอเซีย โดยมีพื้นที่ 30,370,000 ตารางกิโลเมตร

3. ทวีปยุโรป (Europe)

ทวีปยุโรป เป็นทวีปทีมีประชากรมากเป็นอันดับที่สามของโลก โดยมีประชากรอยู่ประมาณ 741 ร้อยล้านคน และมีความหนาแน่ของประชากรอยู่ที่ 72.9 คนต่อตารางกิโลเมตร ในส่วนของทวีปนั้นมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สามของโลกเช่นกัน โดยมีขนาดพื้นที่อยู่ประมาณ 10,180,000 ตารางกิโลเมตร ทวีปอเมริกาเหนือนั้นตั้งอยู่ทางซีกโลกเหนือ และทางซีกโลกตะวันออกเป็นส่วนมาก ทางทิศเหนือของทวีปนั้นล้อมรอบด้วยมหาสมุทรอาร์คติก ทางทิศตะวันตกนั้นติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก และทางทิศใต้ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และทะเลแคริบเบียน และทางทิศตะวันตกนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นยูเรเซีย

4. ทวีปอเมริกาเหนือ (North America)

ทวีปอเมริกาเหนือ เป็นทวีปทีมีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของโลก โดยมีประชากรอยู่ประมาณ 579 ร้อยล้านคน และมีความหนาแน่ของประชากรอยู่ที่ 22.9 คนต่อตารางกิโลเมตร ในส่วนของทวีปนั้นมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สี่ของโลก โดยมีขนาดพื้นที่อยู่ประมาณ 24,709,000 ตารางกิโลเมตร ทวีปอเมริกาเหนือนั้นตั้งอยู่ทางซีกโลกเหนือ และทางซีกโลกตะวันตก ทางทิศเหนือของทวีปนั้นติดกับมหาสมุทรอาร์คติก ทางทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ทางทิศตะวันตกนั้นติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก และทางทิศใต้ติดกับทวีปอเมริกาใต้ และทะเลแคริบเบียน

5. ทวีปอเมริกาใต้ (South America)

ทวีปอเมริกาใต้ เป็นทวีปทีมีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของโลก โดยมีประชากรอยู่ประมาณ 420 ร้อยล้านคน และมีความหนาแน่ของประชากรอยู่ที่ 21.4 คนต่อตารางกิโลเมตร ในส่วนของทวีปนั้นมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สี่ของโลก โดยมีขนาดพื้นที่อยู่ประมาณ 17,840,000 ตารางกิโลเมตร ทวีปอเมริกาใต้นั้นตั้งอยู่ที่ซีกโลกตะวันตกและทางซีกโลกใต้ โดยมีส่วนที่ติดกับทวีปอเมริกาเหนือในซีกโลกเหนือ

6. ทวีปออสเตรเลีย (Australia)

ทวีปออสเตรเลีย เป็นทวีปทีมีประชากรมากเป็นอันดับที่หกของโลก โดยมีประชากรอยู่ประมาณ 38 ล้านคน และมีความหนาแน่ของประชากรอยู่ที่ 4.2 คนต่อตารางกิโลเมตร ในส่วนของทวีปนั้นเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกจากบรรดาทั้งเจ็ดทวีป โดยมีขนาดพื้นที่อยู่ประมาณ 8,600,000 ตารางกิโลเมตร ทวีปออสเตรเลียนั้นตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ และทางซีกโลกตะวันออก โดยทั้งทวีปมีทะเลล้อมรอบทั้งหมด

7. ทวีปแอนตาร์กติกา (Antarctica)

ทวีปแอนตาร์กติกา เป็นทวีปอยู่ทางตอนใต้สุดของโลก โดยมันอยู่ในส่วนของขั้วโลกใต้ และเป็นทวีปที่มีประชาการอาศัยอยู่น้อยที่สุดในโลก โดยมีประชากรอยู่ราว 1,106 คน ซึ่งส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่และนักสำรวจที่อาศัยอยู่ในทวีปแห่งนี้ ทวีปแอนตาร์กติกาเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ห้าของโลก โดยมีขนาดพื้นที่อยู่ประมาณ 14,000,000 ตารางกิโลเมตร และกว่า 98% ของพื้นที่ในทวีปนี้ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง

และนี่ก็เป็นทวีปทั้ง 7 บนโลกของเราที่คุณได้ทำความรู้จักในวันนี้ คุณได้เห็นแล้วว่าทวีปแต่ละทวีปนั้นมีพื้นที่กว้างใหญ่มาก โดยทวีปเอเซียเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลก และยังมีประชาการมากที่สุดในโลกอีกด้วย ส่วนทวีปที่เล็กที่สุดนั้นเป็นทวีปออสเตรเลีย ในขระที่ทวีปที่เกือบจะไม่มีประชากรอาศัยอยู่เลยคือทวีปทวิปแอนตาร์กติกา เนื่องจากทั่วทั้งทวีปถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง ถ้าหากคุณชอบอย่าลืมแชร์ให้คนที่คุณรักได้อ่านด้วยละ แล้วเจอกันบทความหน้า