อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละเดือนของกรุงเทพ ประเทศไทย

วันนี้เราจะพากันมาดูว่าสภาพอากาศและอุณหภูมิเฉลี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยและจำนวนวันที่ฝนตกในแต่ละเดือนสำหรับกรุงเทพ ประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรบ้าง มาดูกันว่าเดือนไหนอากาศร้อนที่สุดและเดือนไหนอากาศเย็นที่สุด และเดือนไหนที่ฝนตกน้อยที่สุดและมากที่สุด

สภาพอากาศเฉลี่ยในแต่ละเดือน

# เดือน สูงสุด/ต่ำสุด(°C) ฝนตก
1 มกราคม 32° / 22° 1 วัน
2 กุมภาพันธ์ 33° / 24° 1 วัน
3 มีนาคม 34° / 26° 2 วัน
4 เมษายน 35° / 27° 6 วัน
5 พฤษภาคม 35° / 26° 14 วัน
6 มิถุนายน 34° / 26° 14 วัน
7 กรกฎาคม 33° / 26° 14 วัน
8 สิงหาคม 33° / 25° 16 วัน
9 กันยายน 33° / 25° 18 วัน
10 ตุลาคม 33° / 25° 15 วัน
11 พฤศจิกายน 32° / 24° 5 วัน
12 ธันวาคม 32° / 22° 0 วัน

จากในตารางจะเห็นว่าที่กรุงเทพ ประเทศไทยนั้นอากาศค่อนข้างจะร้อนตลอดทั้งปีโดยเดือนที่อากาศร้อนที่สุดจะเป็นเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ส่วนเดือนที่อากาศเย็นหรือหนาวที่สุดจะเป็นเดือนธันวาคม ส่วนเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดจะเป็นเดือนกันยายน และเดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุดจะเป็นเดือนธันวาคมถึงมกราคม

ที่มา: ข้อมูลจาก noaa.gov ของปี 2565