การแปลงอุณหภูมิระหว่างองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์

การแปลงอุณหภูมิระหว่างองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการแปลงอุณหภูมิระหว่างองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์และความแตกต่างของหน่วยอุณหภูมิทั้งสอง ซึ่งทั้งสองหน่วยอุณหภูมินี้เป็นหน่วยที่ใช้และพบบ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้

องศาเซลเซียส กับ องศาฟาเรนไฮต์ ต่างกันยังไง

องศาเซลเซียสเป็นหน่วยของอุณหภูมิในระบบเมตริกที่ใช้ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกเป็นส่วนมาก ในขณะที่องศาฟาเรนไฮต์เป็นหน่วยของอุณหภูมิในระบบอิมพีเรียลที่ใช้กันในประเทศสหรัฐอเมริกา สิ่งที่แตกต่างกันขององศาเซลเซียส กับ องศาฟาเรนไฮต์ก็คือสเกลของตัวเลขที่ใช้บอกอุณหภูมิ ที่แสดงดังตารางต่อไปนี้

หน่วยอุณหภูมิสัญลักษณ์ศูนย์สัมบูรณ์น้ำแข็งละลายอุณหภูมิร่างกายจุดเดือดของน้ำ
องศาเซลเซียส°C-273.15037100
องศาฟาเรนไฮต์°F-459.673298.6212
ความแตกต่างระหว่างองศาเซลเซียส กับ องศาฟาเรนไฮต์

จากตารางเปรียบเทียบความแตกต่างด้านบนจะเห็นว่าที่น้ำแข็งละลายและจุดเดือดของน้ำในองศาเซลเซียสจะเป็น 0°C และ 100°C ตามลำดับ ในขณะที่ในองศาฟาเรนไฮต์ 32°F และ 212 °F ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงสเกลของแต่ละระบบที่ใช้บอกอุณหภูมิ

และจากความสัมพันธ์นี้ทำให้เกิดสูตรเพื่อแปลงจากหน่วยหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่งได้ ต่อไปมาดูการแปลงอุณหภูมิระหว่างองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์กัน

การแปลงจากองศาเซลเซียสเป็นองศาฟาเรนไฮต์

นี่เป็นสูตรสำหรับการแปลงจากองศาเซลเซียสเป็นองศาฟาเรนไฮต์ นำ 9/5 มาคูณและบวกด้วย 32

°F = °C × ​9⁄5 + 32

ต่อไปมาดูตัวอย่างการแปลงอุณหมิจากองศาเซลเซียสเป็นองศาฟาเรนไฮต์กัน 25 องศาเซลเซียสเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮต์กันนะ โดยเราสามารถแทนค่าลงในสูตรได้เลย

°F = 25 × ​9⁄5 + 32
°F = 77

ดังนั้น 25 องศาเซลเซียสเท่ากับ 77 องศาฟาเรนไฮต์ จะเห็นว่าการแปลงนั้นง่ายมากที่เราต้องทำคือต้องจำสูตรให้ได้แค่นั้นเอง

การแปลงจากองศาฟาเรนไฮต์เป็นองศาเซลเซียส

นี่เป็นสูตรสำหรับการแปลงจากองศาฟาเรนไฮต์เป็นองศาเซลเซียส นำ 32 มาลบแล้วคูณด้วย 5/9 แค่นั้น

°C = (°F – 32) × 5⁄9

ต่อไปมาดูตัวอย่างการแปลงไปบ้าง สมมุตว่าคุณดูข่าวต่างประเทศและพบรายงานว่าที่ฟอริดาตอนนี้อากาศร้อนถึง 112 องศาฟาเรนไฮต์ มาดูกันว่ามันจะเท่ากับกี่องศาเซลเซียส

°C = (112 – 32) × 5⁄9
°C = 44.4

คำตอบก็คือ 112 องศาฟาเรนไฮต์เท่ากับ 44.4 องศาเซลเซียส ถือว่าร้อนมากเลยทีเดียว และนี่ก็เป็นการแปลงองศาฟาเรนไฮต์เป็นองศาเซลเซียสแบบง่ายๆ จากสูตรของมัน

ตารางเปรียบระหว่างองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์

นี่เป็นตารางเปรียบอุณหภูมิระหว่างองศาฟาเรนไฮต์และองศาเซลเซียสโดยใช้ค่าจาก 0-100 ในองศาเซลเซียส

องศาเซลเซียส องศาฟาเรนไฮต์
0 32
1 33.8
2 35.6
3 37.4
4 39.2
5 41
6 42.8
7 44.6
8 46.4
9 48.2
10 50
11 51.8
12 53.6
13 55.4
14 57.2
15 59
16 60.8
17 62.6
18 64.4
19 66.2
20 68
21 69.8
22 71.6
23 73.4
24 75.2
25 77
26 78.8
27 80.6
28 82.4
29 84.2
30 86
31 87.8
32 89.6
33 91.4
34 93.2
35 95
36 96.8
37 98.6
38 100.4
39 102.2
40 104
41 105.8
42 107.6
43 109.4
44 111.2
45 113
46 114.8
47 116.6
48 118.4
49 120.2
50 122
51 123.8
52 125.6
53 127.4
54 129.2
55 131
56 132.8
57 134.6
58 136.4
59 138.2
60 140
61 141.8
62 143.6
63 145.4
64 147.2
65 149
66 150.8
67 152.6
68 154.4
69 156.2
70 158
71 159.8
72 161.6
73 163.4
74 165.2
75 167
76 168.8
77 170.6
78 172.4
79 174.2
80 176
81 177.8
82 179.6
83 181.4
84 183.2
85 185
86 186.8
87 188.6
88 190.4
89 192.2
90 194
91 195.8
92 197.6
93 199.4
94 201.2
95 203
96 204.8
97 206.6
98 208.4
99 210.2
100 212

ในบทความนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยของอุณหภูมิในองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์และวิธีการแปลงระหว่างหน่วยทั้งสองซึ่งมีประโยชน์ในกรณีที่เราต้องทราบค่าของอุณหภูมิในหน่วยที่ต้องการ นอกจากนี้เราได้แสดงตารางเปรียบเทียบระหว่างองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ที่ให้คุณได้เห็นความแตกต่างของสเกลของหน่วยทั้งสอง