รายชื่อ 12 เดือนใน 1 ปี ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รายชื่อ 12 เดือนในภาษาอังกฤษ

วันนี้ semih จะพาคุณมาดูรายชื่อเดือนทั้ง 12 เดือนใน 1 ปีในปฏิทินเกรกอเรียนว่ามีเดือนอะไรบ้าง ซึ่งเราจะให้ชื่อภาษาอังกฤษและภาษาไทยและจำนวนวันในแต่ละเดือนว่ามีเท่าไร โดยเรียงตามลำดับของเดือนจากเดือนแรกไปยังเดือนสุดท้าย

รายชื่อ 12 เดือนใน 1 ปี

# ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ จำนวนวัน
1 มกราคม January 31 วัน
2 กุมภาพันธ์ February 28 หรือ 29 วัน
3 มีนาคม March 31 วัน
4 เมษายน April 30 วัน
5 พฤษภาคม May 31 วัน
6 มิถุนายน June 30 วัน
7 กรกฎาคม July 31 วัน
8 สิงหาคม August 31 วัน
9 กันยายน September 30 วัน
10 ตุลาคม October 31 วัน
11 พฤศจิกายน November 30 วัน
12 ธันวาคม December 31 วัน

เดือนที่มี 28 29 30 หรือ 31 วันมีอะไรบ้าง

จากในทั้ง 12 เดือนที่คุณได้เห็นไปก่อนหน้านั้นแต่ละเดือนจะมีจำนวนวันไม่เท่ากัน เดือนที่มี 30 วันนั้นมี 4 เดือน เดือนที่มี 31 วันนั้นมี 7 เดือน ส่วนเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนเดียวที่มี 28 วันในปีปกติและ 29 วันในปีอธิกสุรทิน นี่ก็เพราะปรับปรุงวันที่ในปฏิทินให้ตรงกับการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์

จาก 10 เดือนเป็น 12 เดือน

ปฏิทินเกรกอเรียนในปัจจุบันของที่เราใช้กันอยู่นั้นได้สืบทอดมาจากปฏิทินก่อนหน้าที่มีชื่อว่าปฏิทินจูเลียนซึ่งทั้งคู่มี 12 เดือนในหนึ่งปี อย่างไรก็ตาม ชื่อเดือนที่เราใช้ในปัจจุบันมาจากปฏิทินโรมันซึ่งมีเดือนเพียง 10 เดือนเริ่มจากเดือนมีนาคมหรือ March