1 นิ้วเท่ากับกี่เซนติเมตร วิธีแปลงนิ้วเป็นเซนแบบง่ายๆ

ในบทความนี้ มาดูวิธีการแปลงหน่วยจากนิ้วเป็นเซนติเมตรกัน นิ้วเป็นหน่วยการวัดความยาวที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะที่เซนติเมตรเป็นหน่วยสากลที่ใช้ในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทย นั่นทำให้การรับรู้ได้ถึงความยาวผู้คนส่วนมากต้องการแปลงมันเป็นเซนติเมตรก่อนเนื่องจากเป็นหน่วยที่คุ้นเคย ต่อไปมาดูวิธีการแปลงกัน

1 นิ้วเท่ากับกี่เซนติเมตร

1 นิ้วกับเซนติเมตรนั้นมีความสัมพันธ์กันแบบคงที่คือ

1 นิ้ว เท่ากับ 2.54 เซนติเมตร

ดังนั้นในการแปลงนิ้วให้เป็นเซนติเมตร เราสามารถนำ 2.54 ไปคูณกับค่าของนิ้วที่ต้องการแปลงเป็นเซนติเมตรได้เลยหรือสามารถเขียนสูตรสำหรับการแปลงนิ้วเป็นเซนติเมตรได้เป็น

เซนติเมตร = นิ้ว * 2.54

นี่เป็นตารางแสดงการแปลงจากนิ้วเป็นเซนติเมตรในขนาดต่างๆ

การแปลงนิ้วเป็นเซนติเมตร
0.1 นิ้ว เท่ากับ 0.254 เซนติเมตร
0.5 นิ้ว เท่ากับ 1.27 เซนติเมตร
1 นิ้ว เท่ากับ 2.54 เซนติเมตร
2 นิ้ว เท่ากับ 5.08 เซนติเมตร
3 นิ้ว เท่ากับ 7.62 เซนติเมตร
4 นิ้ว เท่ากับ 10.16 เซนติเมตร
5 นิ้ว เท่ากับ 12.7 เซนติเมตร
6 นิ้ว เท่ากับ 15.24 เซนติเมตร
7 นิ้ว เท่ากับ 17.78 เซนติเมตร
8 นิ้ว เท่ากับ 20.32 เซนติเมตร
9 นิ้ว เท่ากับ 22.86 เซนติเมตร
10 นิ้ว เท่ากับ 25.4 เซนติเมตร
11 นิ้ว เท่ากับ 27.94 เซนติเมตร
12 นิ้ว เท่ากับ 30.48 เซนติเมตร
13 นิ้ว เท่ากับ 33.02 เซนติเมตร
14 นิ้ว เท่ากับ 35.56 เซนติเมตร
15 นิ้ว เท่ากับ 38.1 เซนติเมตร
16 นิ้ว เท่ากับ 40.64 เซนติเมตร
17 นิ้ว เท่ากับ 43.18 เซนติเมตร
18 นิ้ว เท่ากับ 45.72 เซนติเมตร
19 นิ้ว เท่ากับ 48.26 เซนติเมตร
20 นิ้ว เท่ากับ 50.8 เซนติเมตร
30 นิ้ว เท่ากับ 76.2 เซนติเมตร
40 นิ้ว เท่ากับ 101.6 เซนติเมตร
50 นิ้ว เท่ากับ 127 เซนติเมตร
60 นิ้ว เท่ากับ 152.4 เซนติเมตร
70 นิ้ว เท่ากับ 177.8 เซนติเมตร
80 นิ้ว เท่ากับ 203.2 เซนติเมตร
90 นิ้ว เท่ากับ 228.6 เซนติเมตร
100 นิ้ว เท่ากับ 254 เซนติเมตร

จะเห็นว่าการแปลงนิ้วให้เป็นเซนติเมตรนั้นง่ายนิดเดียว เพียงแค่นำ 2.54 ไปคูณก็จะได้ค่าที่ต้องการในเซนติเมตรแล้ว นอกจากนี้ คุณสามารถใช้เครื่องคำนวณนี้ไปในการแปลงนิ้วให้เป็นเซนติเมตรได้ เพียงแค่ใส่ค่านิ้วที่ต้องการและกดแปลง

ในบทความนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแปลงหน่วยของความยาวจากนิ้วให้เป็นเซนติเมตร ซึ่งเซนติเมตรนั้นเป็นหน่วยของความยาวพื้นฐานในระบบเมตริกและยังเป็นหน่วยที่ใช้และคุ้นเคยกันในประเทศไทย และตอนนี้คุณก็หาคำตอบได้แล้วว่า 1 นิ้วเท่ากับกี่เซนติเมตร