1 เซนติเมตรเท่ากับกี่นิ้ว วิธีแปลงเซนเป็นนิ้วแบบง่ายๆ

ในบทความนี้ Semih จะพาคุณมาดวิธีการแปลงเซนติเมตรเป็นนิ้วกัน ซึ่งทั้งสองหน่วยนี้เป็นหน่วยวัดความยาวที่เป็นที่นิยมและใช้งานบ่อยมากในชีวิตประจำวัน และวิธีการแปลงนั้นก็ง่ายๆ มีสูตรที่ตายตัวเพื่อที่จะตอบคำถามของคุณได้ว่า1 เซนติเมตรเท่ากับกี่นิ้ว ไปดูวิธีกันเลย

1 เซนติเมตรเท่ากับกี่นิ้ว

โดยนิยามเซนติเมตรมีค่าสัมพันธ์กับนิ้วแบบคงที่คือ

1 เซนติเมตร เท่ากับ 0.3937 นิ้ว

ดังนั้นจะได้ว่าในการแปลงเซนติเมตรให้เป็นนิ้ว เราสามารถนำ 0.3937 ไปคูณกับเซนติเมตรก็จะได้ค่าในนิ้ว หรือสามารถเขียนเป็นสูตรได้เป็น

นิ้ว = เซนติเมตร * 0.3937

เนื่องจาก 0.3937 เป็นค่าโดยประมาณ เราสามารถอีกสูตรของการหารแทน ที่ได้มาจาก 1 นิ้ว เท่ากับ 2.54 เซนติเมตร

นิ้ว = เซนติเมตร / 2.54

ซึ่งทั้งสองสูตรให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน แต่ในสูตรที่สองจะมีความแม่นยำมากกว่าแบบแรก ดังนั้นในการแปลงทุกครั้งเราแนะนำให้ใช้รูปแบบของการหารเป็นหลัก

เมื่อทราบแล้ว เราสามารถนำมาแทนค่าและใช้แปลงได้เลย และนี่เป็นตารางแสดงการแปลงจากเซนติเมตรเป็นนิ้วในขนาดต่างๆ

การแปลงเซนติเมตรเป็นนิ้ว
0.1 เซนติเมตร เท่ากับ 0.0394 นิ้ว
0.5 เซนติเมตร เท่ากับ 0.1969 นิ้ว
1 เซนติเมตร เท่ากับ 0.3937 นิ้ว
2 เซนติเมตร เท่ากับ 0.7874 นิ้ว
3 เซนติเมตร เท่ากับ 1.1811 นิ้ว
4 เซนติเมตร เท่ากับ 1.5748 นิ้ว
5 เซนติเมตร เท่ากับ 1.9685 นิ้ว
6 เซนติเมตร เท่ากับ 2.3622 นิ้ว
7 เซนติเมตร เท่ากับ 2.7559 นิ้ว
8 เซนติเมตร เท่ากับ 3.1496 นิ้ว
9 เซนติเมตร เท่ากับ 3.5433 นิ้ว
10 เซนติเมตร เท่ากับ 3.9370 นิ้ว
11 เซนติเมตร เท่ากับ 4.3307 นิ้ว
12 เซนติเมตร เท่ากับ 4.7244 นิ้ว
13 เซนติเมตร เท่ากับ 5.1181 นิ้ว
14 เซนติเมตร เท่ากับ 5.5118 นิ้ว
15 เซนติเมตร เท่ากับ 5.9055 นิ้ว
16 เซนติเมตร เท่ากับ 6.2992 นิ้ว
17 เซนติเมตร เท่ากับ 6.6929 นิ้ว
18 เซนติเมตร เท่ากับ 7.0866 นิ้ว
19 เซนติเมตร เท่ากับ 7.4803 นิ้ว
20 เซนติเมตร เท่ากับ 7.8740 นิ้ว
30 เซนติเมตร เท่ากับ 11.8110 นิ้ว
40 เซนติเมตร เท่ากับ 15.7480 นิ้ว
50 เซนติเมตร เท่ากับ 19.6850 นิ้ว
60 เซนติเมตร เท่ากับ 23.6220 นิ้ว
70 เซนติเมตร เท่ากับ 27.5591 นิ้ว
80 เซนติเมตร เท่ากับ 31.4961 นิ้ว
90 เซนติเมตร เท่ากับ 35.4331 นิ้ว
100 เซนติเมตร เท่ากับ 39.3701 นิ้ว

หมายเหตุ: การแสดงผลของทศนิยมในตารางถูกจำกัดเพียง 4 ตำแหน่งเพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน

จะเห็นว่าการแปลงเซนติเมตรให้เป็นนิ้วนั้นง่ายนิดเดียว เพียงแค่นำ 0.3937 ไปคูณ หรือ 2.54 ไปหารเซนติเมตร ก็จะได้ค่าที่ต้องการในนิ้วแล้ว นอกจากนี้ คุณสามารถใช้เครื่องคำนวณนี้เพื่อแปลงเซนติเมตรเป็นนิ้วด้วยค่าที่ต้องการ เพียงแค่กรอกค่าเซนติเมตรที่ต้องการและกดแปลง

ในบทเรียนนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีการแปลงหน่วยเซนติเมตรเป็นนิ้ว และได้ทราบว่า 1 เซนติเมตร เท่ากับ 0.3937 นิ้ว ซึ่งความรู้นี้มีประโยชน์เมื่อคุณมีสิ่งของที่มีความยาวในหน่วยเซนติเมตรและต้องการทราบความยาวของมันในนิ้ว ซึ่งเป็นหน่วยที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน