RoV มีกี่เลน อะไรบ้าง รายละเอียดการเล่นในเลนต่างๆ

ในบทความนี้ เราจะพาคุณมารู้จักกับเลน (Lane) ในเกม RoV ว่ามีกี่เลนและมีเลนอะไรบ้าง เพื่อให้คุณเข้าใจการเลือกเลนในการเล่นให้ถูกกับตำแหน่งของฮีโร่ โดยการเลือกเลนนั้นเป็นเรื่องพื้นฐานที่ใช้กำหนดหน้าที่ของแต่ละคนในทีมตอนต้นเกมเพื่อให้การเล่นเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ไปเริ่มกันเลย

  1. เลนในเกม RoV มีกี่เลน
  2. เลน Abyssal Dragon
  3. เลนกลาง
  4. เลน Dark Slayer
  5. ตำแหน่งฟามป่า
  6. บทสรุป

เลนในเกม RoV มีกี่เลน

RoV จะแบ่งเลนหลักสำหรับการเล่นออกเป็น 3 เลนเช่นเดียวกับเกม Moba ทั่วไป โดยมีดังนี้

#ชื่อเลนตำแหน่งฮีโร่ประจำเลน
1เลน Abyssal Dragon (เลนมังกร)แครี่, โรม
2เลนกลางเมจ
3เลน Dark Slayer (ออฟเลน)ไฟเตอร์

ต่อไปมาดูกันว่าแต่ละเลนมีรายละเอียดและวิธีเล่นอย่างไรบ้าง

1. เลน Abyssal Dragon

เลน Abyssal Dragon หรือเลนมังกร เป็นเลนสำหรับฮีโร่ตำแหน่งแครี่ โดยจุดเด่นของเลนนี้คือจะมีมังกร ในช่วงต้นเกมแครี่และโรมจะทำหน้าที่ยืนที่เลนนี้เป็นหลัก โดยพยายามดันป้อมของฝ่ายตรงข้าม คอยดูมังกรไม่ให้อีกฝ่ายแย่งไปได้ และร่วมมือกับฟามเพื่อแย่งชิงมังกรมาให้ได้ โดยเมื่อจัดการมังกรได้จะทำให้ทั้งทีมได้รับบัพและเงินเพิ่ม นี่จะทำให้ได้เปรียบฝ่ายศัตรูเป็นอย่างมากในเรื่องของการเงินในต้นเกม

นอกจากนี้แครี่ต้องพยายามทำดาเมจใส่ฝ่ายศัตรูให้ได้มากที่สุด โดยพยายามจัดการอีกฝ่ายหรือทำให้ต้องกลับไปเติม HP ซึ่งเป็นการตัดกำลังฝ่ายศัตรูที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม ในการดันป้อมนั้นให้คอยดูแผนที่ด้วยเสมอเพราะฟามและเมจของฝั่งตรงข้ามอาจจะลงมาช่วย และทำให้เราโดนจัดการให้ขณะที่กำลังดันป้อมอยู่ได้ ดังนั้นควรเล่นให้ปลอดภัยมากที่สุดเพราะหากเราโดนจัดการจะทำให้เราสูญเสียป้อมได้

โรมควรพยายามรักษาระยะให้กับแค่รี่เพื่อทำดาเมจและไม่ควรเอาตัวเองเข้าแลกมากเกินไป แต่ควรหาจังหวะทำดาเมจให้แครี่ฝั่งตรงข้ามไปบ้างหากมีโอกาส ในการเล่นโรมอาจเดินไปที่เลนอื่นหรือเดินไปสำรวจป่าบ้างในบางครั้ง แครี่ก็ไม่ควรประมาทและเล่นให้ระวังมากที่สุด

2. เลนกลาง

เลนกลาง (Middle Lane) เป็นเลนสำหรับฮีโร่ตำแหน่งเมจ จุดเด่นของเลนนี้คือเป็นเลนที่สามารถเดินไปช่วยเลนอื่นได้ง่าย หลังจากที่เคลี่ยร์ครีปเสร็จ เมจควรเดินไปช่วยที่เลนแครี่ให้เร็วที่สุด เนื่องจากการมีหลายคนอาจทำให้เราจัดการหรือกดดันฝ่ายตรงข้ามได้ โดยช่วงแครี่จัดการหรือทำดาเมจเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามบาดเจ็บหรือกลับไปเติมเลือด จะทำให่้เราสามารถดันป้อมฝ่ายศัตรูได้ก่อน และรักษามังกรเอาไว้ได้ง่าย

ในขณะเดียวกันเมจก็สามารถเดินไปช่วยไฟเตอร์ที่ออฟเลนได้หากพบว่าออฟเลนถูกกดดันจากฝ่ายตรงข้ามมากเกินไป เช่น กรณีที่ฟามของฝ่ายตรงข้ามมาช่วย ดังนั้นเมจจึงมีบทบาทที่ค่อนข้างสำคัญกับเลนอื่นเนื่องจากสามารถไปช่วยเหลือเลนอื่นได้ง่ายนั่นเอง

3. เลน Dark Slayer

เลน Dark Slayer หรือออฟเลน เป็นเลนสำหรับฮีโร่ตำแหน่งไฟเตอร์ โดยเน้นการดันป้อมฝั่งตรงข้ามให้ได้มากที่สุดเนื่องจากไฟเตอร์เป็นฮีไร่ที่สามารถดันป้อมได้ค่อนข้างเร็วจากพลังโจมตีและความคล่องตัวในการเล่น อย่างไรก็ตาม ฮีโร่ที่เลนนี้ควรระวังการมาช่วยของฟามและเมจของฝั่งตรงข้ามให้ดี โดยสังเกตแผนที่ตลอดเวลา และนอกจากนี้ยังต้องคอยดูดาร์คสเลเยอร์เพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามแย่งชิงไปได้

ในเกม RoV ดาร์คสเลเยอร์ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สำคัญในทุกช่วงไม่ว่าจะเป็นต้นเกม กลางเกม หรือท้ายเกม เนื่องจากเมื่อจัดการดาร์คสเลเยอร์ได้จะได้รับบัพและครีปธนูมาช่วยดันป้อม ซึ่งเป็นครีปที่ดันป้อมได้เร็วมาก โดยดาร์คสเลเยอร์จะอัพเกรดความสามารถไปได้เรื่อยๆ จนถึงท้ายเกมที่จะเป็นอินไฟไนท์ดาร์คสเลเยอร์และเมื่อจัดการได้สามารถใช้จบเกมได้เลยทีเดียว ดังนั้นการจัดการดาร์คสเลเยอร์ได้ทุกครั้งจะทำให้เราได้เปรียบศัตรูเป็นอย่างมาก

จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของออฟเลนคือจะมีครีปที่มุมแม่น้ำด้วย ดังนั้นในระหว่างการเล่นควรจัดการครีปตัวนี้ให้ได้หรือคอยดูไม่ให้ฝ่ายศัตรูได้มันไป เพราะมันสามารถเพิ่ม HP และเงินให้กับเราได้ ถือว่ามีประโยชน์และทำให้เราได้เปรียบศัตรูไปได้อีก

ตำแหน่งฟามป่า

ตำแหน่งฟามป่า (Jungle) จะทำหน้าที่จัดการมอนเตอร์ในป่าเป็นหลัก ตำแหน่งฟามจะไม่มีเลนหลักเป็นของตัวเอง แต่จะต้องเข้าไปช่วยเลนและหาโอกาสร่วมมือกับทีมเพื่อจัดการศัตรูให้ได้ ในตอนต้นเกมตำแหน่งฟามจะต้องเลือกฝั่งป่าที่จะเริ่มฟาม นี่จะส่งผลให้การฟามจะจบบนหรือจบล่าง ซึ่งเลนที่ฟามจบเป็นเลนที่จะต้องไปช่วยให้ครั้งแรก และในตอนนั้นมังกรและดาร์คสเลเยอร์ก็กำลังจะเกิดพอดี ดังนั้นควรหาโอกาสร่วมมือกับทีมเพื่อแย่งมันมาให้ได้

บทสรุป

นี่ก็เป็นเลนทั้งหมดในเกม RoV พร้อมรายละเอียดและวิธีการเล่นในแต่ละเลน โดยเลนใน Rov นั้นจะมี 3 เลน ซึ่งแต่ละเลนก็จะมีฮีโร่ตำแหน่งต่างๆ ประจำเลน เช่น เลนมังกรจะเป็นแครี่กับโรม เลนกลางจะเป็นเมจ และออฟเลนจะเป็นไฟเตอร์ ส่วนตำแหนงฟามไม่ขึ้นกับเลนไหนและมี่หน้าที่ไปช่วยเหลือเพื่อในทุกเลนเมื่อว่างจากการฟาม ในการเล่นเกมเลนมีความสำคัญและถูกออกแบบมากับแต่ละตำแหน่งของฮีโร่ และการเลือกเลนที่ไม่เหมาะสมกับฮีโร่สามารถทำให้เราเสียเปรียบในเกมได้