1 ไมล์เท่ากับกี่กิโลเมตร และ 1 กิโลเมตรเท่ากับกี่ไมล์ วิธีคำนวณและสูตรการแปลงอย่างง่าย

คุณอาจจะเคยเห็นคำว่า “ไมล์” ในหนังสือ ภาพยนตร์ หรือในสื่อต่างประเทศ เนื่องจากไมล์นั้นเป็นหน่วยวัดความยาวที่ใช้ในประเทศอเมริกา นั่นจึงไม่แปลกที่เราจะเห็นกันบ่อยๆ เพราะข้อมูลข่าวสารจำนานมาก ไม่ว่าจะเป็นเพลง หรือภาพยนต์ เรารับมาจากอเมริกาแทบทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเห็นบ่อยแค่ไหน เนื่องจากไมล์นั้นไม่ได้ถูกใช้ในประเทศไทย และประเทศของเรานั้นใช้กิโลเมตรเป็นหลัก การเห็นคำว่าไมล์อาจจะทำให้คุณนึกไม่ออกว่ามันไกลแค่ไหน และถ้าหากคุณกำลังดูหนังอยู่ ก็คงไม่ใช่เวลาที่จะมาหาคำตอบในตอนนี้ ดังนั้นในวันนี้ Semih จะพาคุณมาหาคำตอบว่า 1 ไมล์เท่ากับกี่กิโลเมตร และ 1 กิโลเมตรเท่ากับกี่ไมล์ พร้อมกับเทคนิคการจำหน่วยวิธีการแปลงวัดทั้งสอง

1 ไมล์เท่ากับ 1.61 กิโลเมตร

และในทางกลับกัน

1 กิโลเมตรเท่ากับ 0.62 ไมล์

ดังนั้นจากบทนิยามด้านบน เราสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้ดังนี้

กิโลเมตร = ไมล์ × 1.61
ไมล์ = กิโลเมตร
× 0.62

ตอนนี้เราได้สูตรสำหรับการแปลงจากกิโลเมตรเป็นไมล์ และไมล์เป็นกิโลเมตร แล้วถ้าเราอยากรู้อะไรก็แค่แทนค่าลงไปในสูตร ยกตัวอย่างเช่น 20 ไมล์เท่ากับกี่กิโลเมตร เนื่องจากเราต้องการหากิโลเมตร ดังนั้นเราจึงเลือกใช้สูตรบน

กิโลเมตร = ไมล์ × 1.61 (ยกสูตร)
กิโลเมตร = 20 × 1.61 (แทนค่า)
กิโลเมตร = 32.2

ดังนั้น 20 ไมล์เท่ากับ 32 กี่กิโลเมตร

ในทางกลับกัน ถ้าหากคุณต้องการแปลงจากกิโลเมตรเป็นไมล์ ก็สามารถใช้สูตรที่เรามี ยกตัวอยางเช่น บ้านของคุณอยู่ห่างจากที่ทำงาน 4 กิโลเมตร คุณอยากจะทราบว่ามันเท่ากับกี่ไมล์

ไมล์ = กิโลเมตร × 0.62 (ยกสูตร)
ไมล์ = 4 × 0.62 (แทนค่า)
ไมล์ = 2.48

ดังนั้น 4 กิโลเมตร เท่ากับ 2.48 ไมล์

สรุป

ในตอนนี้ คุณได้ทราบวิธีการแปลงจากไมล์เป็นกิโลเมตร และจากกิโลเมตรเป็นไมล์แล้ว ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่คุณจะต้องเข้าใจและจำให้ได้มีสามอย่าง เมื่อคุณสามารถจำทั้งสามอย่างนี้ได้แล้ว คุณจะสามารถแปลงความยาวระหว่างไมล์และกิโลเมตรในใจได้ แบบเห็นเป็นรูปภาพนั่นเอง

  • 1 ไมล์นั้นมีระยะทางมากกว่า 1 กิโลเมตร
  • กิโลเมตร = ไมล์ × 1.61
  • ไมล์ = กิโลเมตร × 0.62