10 เทคนิควิธีขึ้นแรงค์ Conqueror ใน PUBG Mobile

PUBG Mobile นั้นเป็นเกมแนว FPS/Survivor ที่มาพร้อมกับระบบแรงค์ ซึ่งให้ผู้เล่นได้ทำการแข่งขันกันด้วยคะแนนเพื่อให้ได้แรงค์ที่สูงที่สุดในเกม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการไต่แรงค์นั่นเอง ซึ่งระบบแรงค์ใน PUBG Mobile นั้นแบ่งออกเป็น 8 ระดับ โดยมีแรงค์ Conqueror เป็นแรงค์สูงสุด และจะได้รับเมื่อผู้เล่นอยู่ในแรงค์ Ace และมีคะแนนมากที่สุด 500 คนแรกของเซิฟเวอร์ และในการที่คุณจะไปอยู่ในแรงค์ Ace หรือ Conqueror ได้นั้น คุณจะต้องมีทักษะสองอย่างคือ ทักษะการเอาตัวรอดและทักษะการฆ่า เนื่องจากในปัจจุบันนั้นเกมได้นำสองอย่างนี้ไปคิดคะแนนของแรงค์ ดังนั้นวันนี้ …

Read More