ปีแสงคืออะไร มาดูกันว่า 1 ปีแสงหมายความว่าอย่างไร

ปีแสงคืออะไร ปีแสง (Light-year) คือหน่วยวัดของความยาวที่ใช้ในการวัดระยะทางทางดาราศาสตร์ซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลมาก และมันมีระยะทางเป็น 9.46 ล้านล้านกิโลเมตร (9.46 x 10^12 กิโลเมตร) ปีแสงนั้นกำหนดโดยสหภาพดาราศาสตร์สากล (IAU) โดยให้คำนิยามไว้ว่า ปีแสง คือระยะทางที่แสงเดินทางในสุญญากาศในหนึ่งปีจูเลียน (365.25 วัน) เนื่องจากว่ามันมีคำว่าปี ดังนั้นในบางครั้งมันถูกตีความและเข้าใจผิดว่าเป็นหน่วยของเวลา จากการกำหนดโดยสหภาพดาราศาสตร์สากลนั้นจะเห็นได้ว่า ปีแสงนั้นเป็นผลของการคูณระหว่าง ปีแบบจูเลียน (365.25 วัน ในขณะที่ปีแบบเกรกอเรียนนั้นมี 365.2425 วัน) กับความเร็วของแสง (299,792,458 …

Read More