การคำนวณเกรดเฉลี่ย และเกรดเฉลี่ยสะสม

เกรดเฉลี่ยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในการเรียนทุกระดับไม่ว่าจะเป็น ประถม มัธยมหรือมหาวิทยาลัย และการมีเกรดเฉลี่ยสูงเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าตัวผู้เรียนนั้นมีความรู้ในการเรียนที่ดี การวางแผนเพื่อให้ได้เกรดเฉลี่ยที่ดีนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นวันนี้ semih จะพาคุณมาดูสูตรและวิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ย และเกรดเฉลี่ยสะสมแบบง่ายๆ ที่สามารถใช้คำนวนได้ในการศึกษาทุกระดับ แต่ก่อนเริ่ม มาดูกันก่อนว่าเกรดเฉลี่ย (GPA) และเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) นั้นต่างกันอย่างไร

เกรดเฉลี่ยหรือ GPA คือเกรดที่คำนวณมาจากภาคเรียน (เทอม) หรือปีการศึกษาที่กำหนด หาได้โดยการนำเกรดและหน่วยกิตทั้งหมดที่ได้เรียนมาคำนวณ ในขณะที่เกรดเฉลี่ยสะสมหรือ GPAX คือการคำนวณเกรดเฉลี่ยแบบสะสมไปเรื่อยๆ ในแต่ละภาคเรียนหรือปีการศึกษา โดยการนำเกรดและหน่วยกิตทั้งหมดที่ได้เรียนมาคำนวณเช่นเดียวกัน

*ภาคเรียนหรือเทอมนั้นมีความหมายเหมือนกัน เราอาจจะใช้สลับกันใบบทเรียนนี้

สูตรการคำนวณเกรดเฉลี่ย

ในการคำนวณเกรดเฉลี่ย ไม่ว่าจะเป็นเกรดเฉลี่ยประจำภาคเรียน เกรดประจำปีการศึกษา หรือเกรดเฉลี่ยสะสมนั้น จะมีเพียงสูตรเดียวเท่านั้น และนี่คือสูตรพื้นฐานของการคำนวณเกรดเฉลี่ยทั้งหมด

เกรดเฉลี่ย = ((เกรด 1 × หน่วยกิต 1) + (เกรด 2 × หน่วยกิต 2) + … + (เกรด N × หน่วยกิต N)) / หน่วยกิตรวม

โดยที่ เกรด เป็นเกรดที่ได้รับในวิชานั้น และ หน่วยกิต เป็นจำนวนหน่วยจิตของวิชาที่เรียน นำสองค่านี้มาคูณกันและบวกันไปเรื่อยๆ ตามจำนวนวิชาที่เรียน และหารด้วย หน่วยกิตรวม ทั้งหมดที่เรียน

ตัวอย่างการคำนวณเกรดเฉลี่ย และเกรดเฉลี่ยสะสม

เพื่อให้คุณเข้าใจมากขึ้น ต่อไปมาดูตัวอย่างการคำนวณกัน เราจะมาคำนวณเกรดเฉลี่ยในแต่ละภาคเรียนและเกรดเฉลี่ยสะสม

semih เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง และเขาได้สอบปลายภาคของเทอมที่ 2 เสร็จแล้ว ในตอนนี้ทางโรงเรียนได้ประกาศผลสอบ บอกเกรดแต่ละวิชาให้กับนักเรียนทราบอย่างไม่เป็นการ เมื่อ semih ได้เห็นเกรดในแต่ละวิชาแล้ว มันทำให้เขาอยากรู้ว่าเกรดเฉลี่ยในแต่ละเทอม และเกรดเฉลี่ยสะสมทั้งปีการศึกษาเป็นเท่าไหร่ เรามาช่วย semih หาคำตอบกัน

นี่เป็นผลการเรียนของ semih ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชาเกรดที่ได้จำนวนหน่วยกิต
คณิตศาสตร์43
วิทยาศาสตร์33
สังคมศึกษา3.52
ภาษาไทย2.52

และเป็นผลการเรียนของ semih ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชาเกรดที่ได้จำนวนหน่วยกิต
คณิตศาสตร์33
วิทยาศาสตร์3.53
สังคมศึกษา32
ภาษาไทย42

หลังจากที่เรามีข้อมูลเกรดและหน่วยกิตของแต่ละวิชาและภาคเรียนแล้ว ต่อไปเรามาคำนวณหาเกรดเฉลี่ยของแต่ละภาคเรียนกัน เริ่มจากภาคเรียนที่ 1 ก่อน โดยนำค่าทั้งหมดมาแทนลงในสูตร

เกรดเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1 = ((4 * 3) + (3 * 3) + (3.5 * 2) + (2 * 2)) / (3 + 3 + 2 + 2)
เกรดเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1 = 3.30

ดังนั้น เกรดเฉลี่ยของภาคเรียนที่ 1 คือ 3.13

เกรดเฉลี่ยสะสม = ((4 * 3) + (3 * 3) + (3.5 * 2) + (2 * 2)) / (3 + 3 + 2 + 2)
เกรดเฉลี่ยสะสม = 3.30

ดังนั้น เกรดเฉลี่ยสะสมของ 1 ภาคเรียน คือ 3.30

ต่อไปมาคำนวณหาเกรดเฉลี่ยของภาคเรียนที่ 2 กันต่อ

เกรดเฉลี่ยภาคเรียนที่ 2 = ((3 * 3) + (3.5 * 3) + (3 * 2) + (4 * 2)) / (3 + 3 + 2 + 2)
เกรดเฉลี่ยภาคเรียนที่ 2 = 3.35

ดังนั้น เกรดเฉลี่ยของภาคเรียนที่ 2 คือ 3.35

ต่อไปมาคำนวณหาเกรดเฉลี่ยสะสมของทั้งสองภาคเรียน สังเกตว่าสีของตัวเลขนั้นบ่งบอกเกรดและคะแนนในแต่ละภาคเรียน

เกรดเฉลี่ยสะสม = ((4 * 3) + (3 * 3) + (3.5 * 2) + (2 * 2) + (3 * 3) + (3.5 * 3) + (3 * 2) + (4 * 2)) / (3 + 3 + 2 + 2 + 3 + 3 + 2 + 2)
เกรดเฉลี่ยสะสม = 3.27

ดังนั้น เกรดเฉลี่ยสะสมของทั้ง 2 ภาคเรียนหรือ 1 ปีการศึกษา คือ 3.13

ข้อควรระวัง: หลายคนนั้นเข้าใจผิดเกี่ยวกับการคำนวณหาเกรดเฉลี่ยสะสมโดยการนำเกรดภาคเรียนที่ 1 บวกกับ เกรดภาคเรียนที่ 2 แล้วนำไปหารจำนวนภาคเรียน นั่นเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะการคำนวณหาเกรดเฉลี่ยสะสม คือการนำเกรดและหน่วยกิตทั้งหมดมาคำนวณรวมกันนั่นเอง

ในตอนนี้ เราทราบเกรดเฉลี่ยในภาคเรียนที่ 1 และ 2 และเกรดเฉลี่ยสะสมแล้ว แต่ดูเหมือนว่ายังขาดอีกอย่างหนึ่ง เขาอยากทราบเกรดของทั้งปีการศึกษา นั่นก็คือเกรดเฉลี่ยในการเรียนมัธยมศึกษาที่ 1 ของเขานั่นเอง และเพื่อหาเกรดเฉลี่ยตลอดทั้งปีการศึกษา เราใช้สูตรเดิม แต่ใช้เกรดและหน่วยกิตทั้งหมดที่เขาได้รับในทั้งปีการศึกษามาคำนวณแทน

เกรดเฉลี่ยปีการศึกษาที่ 1 = ((4 * 3) + (3 * 3) + (3.5 * 2) + (2 * 2) + (3 * 3) + (3.5 * 3) + (3 * 2) + (4 * 2)) / (3 + 3 + 2 + 2 + 3 + 3 + 2 + 2)
เกรดเฉลี่ยปีการศึกษาที่ 1 = 3.27

ดังนั้น เกรดเฉลี่ยตลอดปีการศึกษาที่ 1 ของ semih คือ 3.27

ตัวอย่างเพิ่มเติมในการคำนวณเกรดเฉลี่ย

เพื่อให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับเกรดเฉลี่ยสะสมให้ดีขึ้น มาดูตัวอย่างถัดไปกันเลย

หลังจากนั้นอีกหนึ่งปีให้หลัง semih ก็เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จนสำเร็จการศึกษาเช่นเดิม และเขาต้องการหาเกรดเฉลี่ยของแต่ละเทอม เกรดเฉลี่ยทั้งปีการศึกษา และเกรดเฉลี่ยสะสมอีกครั้ง เรามาช่วยเขาหาอีกรอบ และนี่คือเกรดของเขาในปีการศึกษานี้

นี่เป็นผลการเรียนของ semih ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชาเกรดที่ได้จำนวนหน่วยกิต
คณิตศาสตร์33
วิทยาศาสตร์2.53
สังคมศึกษา32
ภาษาไทย2.52

นี่เป็นผลการเรียนของ semih ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชาเกรดที่ได้จำนวนหน่วยกิต
คณิตศาสตร์43
วิทยาศาสตร์43
สังคมศึกษา42
ภาษาไทย3.52

หลังจากที่เรามีข้อมูลเกรดและหน่วยกิตของแต่ละวิชาและแต่ละภาคเรียนแล้ว ต่อไปเรามาคำนวณหาเกรดเฉลี่ยของแต่ละภาคเรียนกัน เริ่มจากภาคเรียนที่ 1 ก่อน โดยนำค่าทั้งหมดมาแทนลงในสูตร

เกรดเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1 = ((3 * 3) + (2.5 * 3) + (3 * 2) + (2.5 * 2)) / (3 + 3 + 2 + 2)
เกรดเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1 = 2.75

ดังนั้น เกรดเฉลี่ยของภาคเรียนที่ 1 คือ 2.75

ต่อไปเรามาหาเกรดเฉลี่ยสะสมกันต่อ มาถึงตรงนี้จะทำให้คุณเข้าใจว่าเกรดเฉลี่ยสะสมคือ ต้องเอาเกรดและหน่วยกิตทั้งหมดที่เขาได้เรียนจนถึงเทอมนี้มาคำนวณ ให้คุณสังเกตสีของตัวเลข

เกรดเฉลี่ยสะสม = ((4 * 3) + (3 * 3) + (3.5 * 2) + (2 * 2) + (3 * 3) + (3.5 * 3) + (3 * 2) + (4 * 2) + (3 * 3) + (2.5 * 3) + (3 * 2) + (2.5 * 2)) / (3 + 3 + 2 + 2 + 3 + 3 + 2 + 2 + 3 + 3 + 2 + 2)
เกรดเฉลี่ยสะสม = 3.1

และเนื่องจากว่าในเทอมนี้เขาเรียนได้เกรดเพียง 2.75 จึงทำให้เกรดเฉลี่ยสะสมของทั้งสามเทอมเขาลดลง

ดังนั้น เกรดเฉลี่ยสะสมของทั้ง 3 ภาคเรียน คือ 3.1

เกรดเฉลี่ยภาคเรียนที่ 2 = ((4 * 3) + (4 * 3) + (4 * 2) + (3.5 * 2)) / (3 + 3 + 2 + 2)
เกรดเฉลี่ยภาคเรียนที่ 2 = 3.9

ดังนั้น เกรดเฉลี่ยของภาคเรียนที่ 2 คือ 3.9

เช่นเดิมเราคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสมของทั้ง 4 ภาคเรียนหรือ 2 ปีการศึกษา ก็ใช้เกรดและหน่วยกิตที่เขาได้เรียนมาทั้งหมดมาคำนวณหา

เกรดเฉลี่ยสะสม = ((4 * 3) + (3 * 3) + (3.5 * 2) + (2 * 2) + (3 * 3) + (3.5 * 3) + (3 * 2) + (4 * 2) + (3 * 3) + (2.5 * 3) + (3 * 2) + (2.5 * 2) + (4 * 3) + (4 * 3) + (4 * 2) + (3.5 * 2)) / (3 + 3 + 2 + 2 + 3 + 3 + 2 + 2 + 3 + 3 + 2 + 2 + 3 + 3 + 2 + 2)
เกรดเฉลี่ยสะสม = 3.1

สังเกตว่าในภาคเรียนที่ 2 นี้เขาตั้งเรียนขึ้นมาก โดยได้เกรด 4 เกือทุกวิชาเลย นั่นเป็นผลทำให้เกรดเฉลี่ยสะสมของเขาเพิ่มขึ้น

ดังนั้น เกรดเฉลี่ยสะสมของทั้ง 4 ภาคเรียนหรือ 2 ปีการศึกษา คือ 3.3

และการคำนวณหาเกรดเฉลี่ยประจำปีการศึกษาที่ 2 จะใช้แค่เกรดและหน่วยกิตที่ได้เรียนในปีดังกล่าวเท่านั้น

เกรดเฉลี่ยสะสม = ((3 * 3) + (2.5 * 3) + (3 * 2) + (2.5 * 2) + (4 * 3) + (4 * 3) + (4 * 2) + (3.5 * 2)) / (3 + 3 + 2 + 2 + 3 + 3 + 2 + 2)
เกรดเฉลี่ยสะสม = 3.32

ดังนั้น เกรดเฉลี่ยตลอดปีการศึกษาที่ 2 ของ semih คือ 3.32

หมายเหตุ: ในตัวอย่างนั้นเป็นเราได้มีวิชาแค่ 4 วิชา และในแต่ละเทอมก็มีวิชาและจำนวนหน่วยกิตเหมือนกันหมด ซึ่งในความเป็นจริง จำนวนวิชาและหน่วยกิตอาจจะแตกต่างกันออกไป

สรุป

นี่ก็เป็นทั้งหมดสำหรับการคำนวณหาเกรดเฉลี่ยและเกรดเฉลี่ยสะสมในวันนี้ ในตอนนี้ คุณทราบแล้วว่าการคำนวณหาเกรดเฉลี่ยในแต่ละภาคการศึกษานั้นใช้เกรดและหน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น หรือคำนวณหาเกรดตลอดทั้งปีการศึกษาก็ใช้เกรดและหน่วยกิตในปีการศึกษานั้น ซึ่งจะแตกต่างจากการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม จะเป็นการนำเกรดและหน่วยกิตมาคำนวณสะสมเข้าไปเรื่อยๆ และแน่นอนว่าถ้า semih เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมการในการหาเกรดเฉลี่ยสะสมนั้นจะต้องยาวมากขึ้นไปอีก แต่ทุกวันนี้เรามีเครื่องคิดเลขและโปรแกรมช่วยคำนวณอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามพื้นฐานการคำนวณของโปรแกรมหรือเครื่องมือเหล่านั้นมีหลักการคำนวณเหมือนที่เราได้สอนคุณในวันนี้นี่เอง

และถ้าคุณชอบและเห็นว่ามันมีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนและคนที่คุณรักได้อ่าน เพื่อให้พวกเขาได้ฝึกคำนวณเกรดของพวกเขาด้วย แล้วเจอกันใหม่ 🙂